แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 50 ข้อ 30 นาที

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 50 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที เกณฑ์ในการตัดสินทำข้อสอบจำนวน 45 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 50 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ
2 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
3 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

 

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

จำนวนเชิงซ้อน( in )
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 688 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่
ผู้ออกข้อสอบ oooAZ7894 ทดสอบแล้ว 13678 ครั้ง
รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 19944 ครั้ง
V-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57)
ผู้ออกข้อสอบ sukanyapan ทดสอบแล้ว 3711 ครั้ง
หมวดรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม๑
ผู้ออกข้อสอบ SANITZOOM ทดสอบแล้ว 1492 ครั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ออกข้อสอบ krurainy ทดสอบแล้ว 2129 ครั้ง
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน
ผู้ออกข้อสอบ appbad5937 ทดสอบแล้ว 10189 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่ ชุดมารยาทและจิตสำนึก
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 29206 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 38053 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 21111 ครั้ง


รวม 58 ชุด จำนวนหน้า : 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
1862
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
4029132  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ บุคลากร กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ พยาบาล สำนักงานประกันสังคม  beer (0)
 แนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด สำนักงานประกันสังคม  beer (0)
 แนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวั...  beer (0)