แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 50 ข้อ 30 นาที

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 50 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที เกณฑ์ในการตัดสินทำข้อสอบจำนวน 45 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 50 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
2 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
3 แบบทดสอบหลังเรียน ประวัติความเป็นมาของลีลาศ

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

 

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

จำนวนเชิงซ้อน [ รวม ]
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 436 ครั้ง
ภาษาไทย หลักภาษา ชั้น ป.5
ผู้ออกข้อสอบ prathomtouniversity ทดสอบแล้ว 142 ครั้ง
SECTION 8 – TEMPERATURE MEASUREMENT
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 87 ครั้ง
SECTION 7 - TANK GAUGING
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 80 ครั้ง
SECTION 6 - SAMPLING
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 71 ครั้ง
SECTION 5 - SAFETY
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 79 ครั้ง
SECTION 4 - MARINE MEASUREMENT
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 66 ครั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ผู้ออกข้อสอบ film10101 ทดสอบแล้ว 2362 ครั้ง
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 25 ครั้ง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 72 ครั้ง


รวม 76 ชุด จำนวนหน้า : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
1999
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
5684260  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ใหม่แนวข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป กรมโยธาธิการและผัง...  beer (0)
 ใหม่แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน...  beer (0)
 ใหม่แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค (อิเล็กทรอนิกส์) โรงพยาบาลม...  beer (0)
 ใหม่แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค (โยธา/ก่อสร้าง) โรงพยาบาลมห...  beer (0)
 ใหม่แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราช...  beer (0)
 ใหม่แนวข้อสอบ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  beer (0)
 ใหม่แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  beer (0)
 ใหม่แนวข้อสอบ สถาปนิก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  beer (0)
 ใหม่แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราช...  beer (0)
 ใหม่แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ...  beer (0)