แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 50 ข้อ 30 นาที

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 50 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที เกณฑ์ในการตัดสินทำข้อสอบจำนวน 45 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 50 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561
2 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
3 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

 

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 65 ครั้ง
ความปลอดภัยในบริษัท
ผู้ออกข้อสอบ Favoritefz ทดสอบแล้ว 118 ครั้ง
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2561
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 7593 ครั้ง
จำนวนเชิงซ้อน [ รวม ]
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 1454 ครั้ง
ภาษาไทย หลักภาษา ชั้น ป.5
ผู้ออกข้อสอบ prathomtouniversity ทดสอบแล้ว 469 ครั้ง
SECTION 8 – TEMPERATURE MEASUREMENT
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 286 ครั้ง
SECTION 7 - TANK GAUGING
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 299 ครั้ง
SECTION 6 - SAMPLING
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 305 ครั้ง
SECTION 5 - SAFETY
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 308 ครั้ง
SECTION 4 - MARINE MEASUREMENT
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 245 ครั้ง


รวม 78 ชุด จำนวนหน้า : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
2005
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
5987384  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบพนักงานบริการ กรมการแพทย์ sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบพนักงานประจำห้องยา กรมการแพทย์ sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กรมการแพทย์ sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล กรมการแพทย์ sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบผู้ช่วยทัตแพทย์ กรมการแพทย์ sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมการแพทย์ sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการแพทย... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมการแพทย์ sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กรมการแพทย์ sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ sheetbook (0)