คะแนนสอบล่าสุด
ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
112122 123811989/106:39
2วนิดา แก้วเขียว144349/102:24
3วนิดา แก้วเขียว144348/102:36
4วนิดา แก้วเขียว144348/102:13
5วนิดา แก้วเขียว144348/102:59
6วนิดา แก้วเขียว144349/103:37
7วนิดา แก้วเขียว144347/103:13
8วนิดา แก้วเขียว144349/104:17
9อาพรรัตน์ แซ่ตั๋น134388/101:27
10อาพรรัตน์ แซ่ตั๋น134388/101:48
ข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี พนักงานมหาวิทยาลัยข้อสอบนักวิชาการสัตวบาล พนักงานมหาวิทยาลัยข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อสอบพนักงานธุรการ พนักงานมหาวิทยาลัยข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัยข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ เข้าระบบ คะแนนสอบ เฉลยข้อสอบ เว็บบอร์ด

*** ต้องการสร้างแบบทดสอบ ชุดข้อสอบคลิกเข้าระบบ ***
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ | เข้าระบบ

แนะนำชุดข้อสอบ

WEBBOARD

ชุดข้อสอบที่สอบมากที่สุดวันนี้


มีโจทย์ที่ต้องการคำตอบ คุณเท่านั้นที่ช่วยเราได้
แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบชุดที่ 3 การบริหารงานวิชาการ

ผู้ออกข้อสอบ SOMPAN ทดสอบแล้ว 3 ครั้ง
พิมพ์ใบแสดงผลการทำแบบทดสอบ
เว็บไซต์นี้มีชุดสอบทั้งสิ้น 2167 ชุดวิชา

จำนวนข้อสอบทั้งสิ้น 57200 ข้อ

เรายังต้องการข้อสอบอีกจำนวนมาก

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สมัครสมาชิกเพื่อสร้างข้อสอบ

สมาชิกผู้สร้างชุดข้อสอบ [สมาชิกทั้งหมด]

วิธีการสร้างข้อสอบ  การสร้างข้อสอบออนไลน์ ในเว็บ Thaitestonline.com (1/2) | การสร้างข้อสอบออนไลน์ ในเว็บ Thaitestonline.com (2/2)

Phatiphat จำนวน 517 วิชา vichakarnpsu จำนวน 470 วิชา nannitra จำนวน 291 วิชา

แบบทดสอบสร้างใหม่

ชื่อชุดวิชา รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558
จำนวน 69 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ atcomink
ชื่อชุดวิชา โลกใหม่อาเซียน
จำนวน 13 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ golffy
ชื่อชุดวิชา แบบทดสอบภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 2
จำนวน 45 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ nannitra

 

แนวข้อสอบใบขับขี่

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

คณิตคิดเร็ว

คณิตคิดเร็ว

Created by admin Query 3571 times

แนวข้อสอบ ONET

แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1

ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by admin Query 3903 times
ONET ภาษาไทน

ONET ภาษาไทน

Created by nannitra Query 3323 times

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Query 3933 times
หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Query 7880 times

แนวข้อสอบ ภาษาไทย

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์

ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by nannitra Query 3431 times
ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

Created by sealplay Query 3671 times
Properties of Quadrilaterals

Properties of Quadrilaterals

Created by Bowiiz Query 3081 times

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบ สังคมศึกษา

แนวข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา

แนวข้อสอบ ศิลปะ

ONET ศิลปะ 2553

ONET ศิลปะ 2553

Created by Phatiphat Query 3045 times

แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แนวข้อสอบ ภาษาต่างประเทศ

V-NET 2019  PAT

V-NET 2019 PAT

Created by teacherdream Query 10767 times
English and Speaking 2

English and Speaking 2

Created by Wikanda Query 6790 times

แนวข้อสอบ สอบตำรวจ

แนวข้อสอบ ปกครองท้องถิ่น

อาเซียน

อาเซียน

Created by yacha Query 10848 times

แนวข้อสอบ กฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบ สรรพากร

แนวข้อสอบ อื่น ๆ

คะแนนสอบ

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
112122 123811989/106:39
2วนิดา แก้วเขียว144349/102:24
3วนิดา แก้วเขียว144348/102:36
4วนิดา แก้วเขียว144348/102:13
5วนิดา แก้วเขียว144348/102:59
6วนิดา แก้วเขียว144349/103:37
7วนิดา แก้วเขียว144347/103:13
8วนิดา แก้วเขียว144349/104:17
9อาพรรัตน์ แซ่ตั๋น134388/101:27
10อาพรรัตน์ แซ่ตั๋น134388/101:48
11สุภาพร เนื่องไชยศ711762/101:16
12สุภาพร เนื่องไชยศ711766/103:27
13001 123811986/1027:3
14สุร เดช332967/103:29
15กรุณา ปุริศรี ปุริศรี811986/102:44
16อิ อิ589172/100:34

ต้องการเฉลยข้อสอบวิชาอื่นๆ กรุณาติดต่อ LINE : 0810127713

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบนักวิชาการสัตวบาล พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบพนักงานธุรการ พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ sheetbook (0)
 ข้อสอบนักเอกสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)
 ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย sheetbook (0)

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563