แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 20 ข้อ 30 นาที

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 20 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที เกณฑ์ในการตัดสินทำข้อสอบจำนวน 17 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 20 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
2 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย
3 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ไดโอด)
ผู้ออกข้อสอบ churairat ทดสอบแล้ว 69 ครั้ง
ฝ่ายบริการ
ผู้ออกข้อสอบ thaigame ทดสอบแล้ว 219 ครั้ง
ข้อสอบเบื้องต้นวิชาคอมพิวเตอร์
ผู้ออกข้อสอบ satangeaster ทดสอบแล้ว 540 ครั้ง
บทที่ 1 ความเป็นมาของโทรศัพท์
ผู้ออกข้อสอบ chookiat123456 ทดสอบแล้ว 108 ครั้ง
บทที่ 4 การต่อใช้งานโทรศัพท์
ผู้ออกข้อสอบ chookiat123456 ทดสอบแล้ว 272 ครั้ง
บทที่ 6 ระบบแม็กนีโต
ผู้ออกข้อสอบ chookiat123456 ทดสอบแล้ว 185 ครั้ง
บทที่ 5 ชุมสายโทรศัพท์
ผู้ออกข้อสอบ chookiat123456 ทดสอบแล้ว 82 ครั้ง
บทที่ 7 ระบบสเต็ป บาย สเต็ป
ผู้ออกข้อสอบ chookiat123456 ทดสอบแล้ว 95 ครั้ง
บทที่ 8 เครือข่ายบริการร่วมระบบดิจิตอล ISDN
ผู้ออกข้อสอบ chookiat123456 ทดสอบแล้ว 99 ครั้ง
บทที่ 3 รหัสสัญญาณโทรศัพท์
ผู้ออกข้อสอบ chookiat123456 ทดสอบแล้ว 286 ครั้ง


รวม 592 ชุด จำนวนหน้า : 60 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
1862
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
4029138  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ บุคลากร กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี  beer (0)
 แนวข้อสอบ พยาบาล สำนักงานประกันสังคม  beer (0)
 แนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด สำนักงานประกันสังคม  beer (0)
 แนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวั...  beer (0)