แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 20 ข้อ 30 นาที

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 20 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที เกณฑ์ในการตัดสินทำข้อสอบจำนวน 17 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 20 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
2 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย
3 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

บทที่ 2 ส่วนประกอบของเครื่องโทรศัพท์
ผู้ออกข้อสอบ chookiat123456 ทดสอบแล้ว 15 ครั้ง
บทที่ 1 ความเป็นมาของโทรศัพท์
ผู้ออกข้อสอบ chookiat123456 ทดสอบแล้ว 39 ครั้ง
จำนวนเชิงซ้อน(ส่วนจริง, ส่วนจินตภาพ)
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 76 ครั้ง
จำนวนเชิงซ้อน(i1+i2+i3+...+
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 232 ครั้ง
จำนวนเชิงซ้อน( in )
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 462 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่
ผู้ออกข้อสอบ oooAZ7894 ทดสอบแล้ว 4484 ครั้ง
ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 219 ครั้ง
โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ออกข้อสอบ saowapa ทดสอบแล้ว 778 ครั้ง
Microsoft PowerPoint
ผู้ออกข้อสอบ morsfire ทดสอบแล้ว 366 ครั้ง
GE40002
ผู้ออกข้อสอบ dryingge ทดสอบแล้ว 2294 ครั้ง


รวม 584 ชุด จำนวนหน้า : 59 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
1890
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
3733803  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 Sell#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน อ... linksob99 (0)
 [เจาะลึก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยาน อัพเด... linksob99 (0)
 FREEข้อสอบ+เฉลย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ปวส.) กรมท่... testbook (0)
 โหลด>>แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ 2560 linksob99 (0)
 [เนื้อหาครบถ้วน] แนวข้อสอบนายทหารกิจการและประชาสัมพันธ์... linksob99 (0)
 >>File<<แนวข้อสอบนายทหารกายภาพบำบัด กองทัพอากาศ อัดแน... linksob99 (0)
 แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์ beer (0)
 แนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมสรรพสามิต beer (0)
 แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต beer (0)
 แนวข้อสอบ พนักงานบริการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร beer (0)