แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 20 ข้อ 30 นาที

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 20 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที เกณฑ์ในการตัดสินทำข้อสอบจำนวน 17 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 20 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
2 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย
3 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

ตารางทำงานประยุกต์ขั้นสูง ม.4
ผู้ออกข้อสอบ pansa ทดสอบแล้ว 85 ครั้ง
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 5872 ครั้ง
แนวข้อสอบงานสารบรรณ
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 16632 ครั้ง
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้ออกข้อสอบ thanathit ทดสอบแล้ว 96 ครั้ง
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ผู้ออกข้อสอบ Thiwaporn ทดสอบแล้ว 255 ครั้ง
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2560 ชุดที่ 4
ผู้ออกข้อสอบ atcomink ทดสอบแล้ว 2636 ครั้ง
แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
ผู้ออกข้อสอบ atcomink ทดสอบแล้ว 71876 ครั้ง
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2560 ชุดที่ 3
ผู้ออกข้อสอบ atcomink ทดสอบแล้ว 6628 ครั้ง
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2560 ชุดที่ 2
ผู้ออกข้อสอบ atcomink ทดสอบแล้ว 22932 ครั้ง
รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 571 ครั้ง


รวม 623 ชุด จำนวนหน้า : 63 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
1935
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
4952502  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 #แนวข้อสอบช่างสำรวจ กรมป่าไม้ sheetbook (0)
 #แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ sheetbook (0)
 #แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง sheetbook (0)
 #แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง sheetbook (0)
 #แนวข้อสอบนายช่างรังวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ sheetbook (0)
 #เก็งแนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ sheetbook (0)
 แนวข้อสอบ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค โรงพยาบาลพระพุท... beer (0)
 แนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลพระพุทธบาท beer (0)