แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 20 ข้อ 30 นาที

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 20 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที เกณฑ์ในการตัดสินทำข้อสอบจำนวน 17 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 20 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
2 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 480 ครั้ง
แบบทดสอบ วิธีการแก้ไขปัญหา ป.4 วิทยาการคำนวณ
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 981 ครั้ง
แบบทดสอบ Microsoft Powerpoint
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 1222 ครั้ง
หินและแร่
ผู้ออกข้อสอบ sealplay ทดสอบแล้ว 353 ครั้ง
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat ทดสอบแล้ว 476 ครั้ง
Present Simple Tense
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 394 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 450 ครั้ง
ข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด ระเบียบวินัยของข้าราชการ
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 3260 ครั้ง
จริยธรรม อิสลาม
ผู้ออกข้อสอบ theeranan ทดสอบแล้ว 551 ครั้ง
ระบบและอวัยวะการทำงาน ป.6
ผู้ออกข้อสอบ vichakarnpsu ทดสอบแล้ว 361 ครั้ง


รวม 712 ชุด จำนวนหน้า : 72 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
2109
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
6544328  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบวิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนายช่างเขียนแบบ กรมชลประทาน sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบเจ้าพนักงานอุทกวิทยา กรมชลประทาน sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมชลประทาน sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลปร... sheetbook (0)