แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 30 ข้อ 30 นาที

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 30 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที เกณฑ์ในการตัดสินทำข้อสอบจำนวน 27 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 30 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
2 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

ฝึก onet จำนวนจริง ม.6
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 19 ครั้ง
ฝึก onet ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.6
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 272 ครั้ง
SECTION 8 – TEMPERATURE MEASUREMENT
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 17 ครั้ง
SECTION 7 - TANK GAUGING
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 18 ครั้ง
SECTION 6 - SAMPLING
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 24 ครั้ง
SECTION 5 - SAFETY
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 28 ครั้ง
SECTION 4 - MARINE MEASUREMENT
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 10 ครั้ง
SECTION 2 – DEFINITIONS
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 57 ครั้ง
SECTION 1 – CALCULATIONS
ผู้ออกข้อสอบ phonkrit ทดสอบแล้ว 106 ครั้ง
จำนวนเชิงซ้อน [บวก ลบ, z1+z2 ,z1<
ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 108 ครั้ง


รวม 167 ชุด จำนวนหน้า : 17 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
1978
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
5550908  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 #เก็งคู่มือสอบเจ้าหน้าที่พิธีการและรับรองในประเทศ กองทั... sheetbook (0)
 #เก็งคู่มือสอบเจ้าหน้าที่แผนและโครงการ กองทัพอากาศ sheetbook (0)
 #เก็งคู่มือสอบเสมียน กองทัพอากาศ sheetbook (0)
 #เก็งคู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กองทัพอากาศ sheetbook (0)
 #เก็งคู่มือสอบผู้บังคับสุนัขทหาร, ผู้บังคับสุนัข กองทัพ... sheetbook (0)
 #เก็งคู่มือสอบพลขับ, พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง กองทัพอาก... sheetbook (0)
 #คู่มือสอบช่างเขียน กองทัพอากาศ sheetbook (0)
 #เก็งคู่มือสอบเจ้าหน้าที่สำรวจพิกัด กองทัพอากาศ sheetbook (0)
 #เก็งคู่มือสอบเจ้าหน้าที่แผนที่ กองทัพอากาศ sheetbook (0)
 #เก็งคู่มือสอบนายทหารจิตวิทยาคลินิก กองทัพอากาศ sheetbook (0)