แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 30 ข้อ 30 นาที

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 30 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที เกณฑ์ในการตัดสินทำข้อสอบจำนวน 27 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 30 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
2 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย
3 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

รายวิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น
ผู้ออกข้อสอบ yeahpitlok ทดสอบแล้ว 234 ครั้ง
วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้)
ผู้ออกข้อสอบ siripornposarn ทดสอบแล้ว 2028 ครั้ง
ความรอบรู้ (ความสามารถด้านตัวเลข)
ผู้ออกข้อสอบ siripornposarn ทดสอบแล้ว 1698 ครั้ง
ความรอบรู้
ผู้ออกข้อสอบ siripornposarn ทดสอบแล้ว 770 ครั้ง
วิชาเอก (ชีววิทยา)
ผู้ออกข้อสอบ siripornposarn ทดสอบแล้ว 390 ครั้ง
วิชาการศึกษา (วิจัย)
ผู้ออกข้อสอบ siripornposarn ทดสอบแล้ว 616 ครั้ง
วิชาการศึกษา (การพัฒนาผู้เรียน)
ผู้ออกข้อสอบ siripornposarn ทดสอบแล้ว 452 ครั้ง
วิชาการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ผู้ออกข้อสอบ siripornposarn ทดสอบแล้ว 1475 ครั้ง
คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู
ผู้ออกข้อสอบ siripornposarn ทดสอบแล้ว 1545 ครั้ง
บทที่ 1 ความเป็นมาของโทรศัพท์
ผู้ออกข้อสอบ chookiat123456 ทดสอบแล้ว 339 ครั้ง


รวม 137 ชุด จำนวนหน้า : 14 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
1906
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
4531858  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ((คู่มืออ่านสอบ))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน อ... linksob (0)
 +[[หนังสืออ่านสอบ]]+แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย... linksob (0)
 ++[[หนังสืออ่านสอบ]]++แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กร... linksob (0)
 ((คู่มืออ่านสอบ))แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อบต. อ... linksob (0)
 [NEW UPDATE]#แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น linksob (0)
 ++SHEET++แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่น อบต.... linksob (0)
 #แนวข้อสอบนายช่างรังวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง sheetbook (0)
 #แนวข้อสอบนิติกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง sheetbook (0)
 #แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและย... sheetbook (0)
 #แนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา สำนักงานคณะก... sheetbook (0)