เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
     ตั้งหัวข้อใหม่  

เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 ด.ช.สิทธิพงษ์ ตุมสี
 Posted : 2019-12-02 09:29:21 อ่าน 448 ครั้ง
ด.ช.ณัฐวุฒิ ทับทิมเทศ
ด.ช.สิทธิพงษ์ ตุมสียา

 
 
  IP : (125.26.22.15)
แสดงความคิดเห็น


 ?.?.????????????????
 Posted : 2019-12-02 11:14:36   IP : (125.26.22.15)
คลิ๊กที่ภาพ

การทำงานของคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากผู้ใช้ป้อนข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า (Input device) เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณดิจิทัล ประกอบด้วยเลข 0 และ 1 แล้วส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อประมวลผลตามคำสั่ง ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ (Random Access Memory: RAM) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากการประมวลผลเป็นการชั่วคราว ขณะเดียวกัน อาจมีคำสั่งให้นำผลลัพธ์จากการประมวลผลดังกล่าวไปแสดงผลผ่านทางอุปกรณ์ผ่านทางอุปกรณ์ของหน่วยส่งออก เช่น จอภาพ หรือ เครื่องพิมพ์ นอกจากนี้เราสามารถบันทึกข้อมูลที่อยู่ในอนาคต โดยการอ่านข้อมูลที่บันทึกในสื่อดังกล่าวผ่านทางเครื่องขับหรือไดร์ฟ (drive) การส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยต่างๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์จะผ่านทางระบบบัส (bus) อุปกรณ์ของหน่วยรับเข้าและส่งออก จะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องที่เรียกว่า ซิสเต็มยูนิต (System unit) มี เคส (case) เป็นโครงยืดให้อุปกรณ์ต่างๆประกอบกัน ภายในเคสจะมีเมนบอร์ด (Mainboard) เป็นแผนวงจรหลัก โดยซีพียู หน่วยความจำ การ์ด รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ จะถูกต่อกับเมนบอร์ดนี้ทั้งสิ้น

 
 Comment : 1
กลับขึ้นด้านบน

 ?.?.????????????????
 Posted : 2019-12-02 11:18:56   IP : (125.26.22.15)
คลิ๊กที่ภาพ

ะบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ มีหน่วยพื้นฐาน 5 หน่วย คือ
1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา เพื่อเตรียมประมวลผลข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มีอยู่หลายประเภทด้วยกันสําหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้
- คีย์บอร์ด (Keyboard)
- เมาส์ (Mouse)
- สแกนเนอร์ (Scanner)

 
 Comment : 2
กลับขึ้นด้านบน

 ?.?.????????????????
 Posted : 2019-12-02 11:22:43   IP : (125.26.22.15)
คลิ๊กที่ภาพ

2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
ทําหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 หน่วยย่อย คือ
- หน่วยควบคุม ทําหน้าที่ในการดูแล ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล และการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง กับอุปกรณ์นําเข้าข้อมูล อุปกรณ์ในการแสดงผล และหน่วยความจําสํารอง
- หน่วยคํานวณและตรรก ทําหน้าที่ในการคํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาจากหน่วยควบคุม และหน่วยความจํา

 
 Comment : 3
กลับขึ้นด้านบน

 ?.?.????????????????
 Posted : 2019-12-09 09:10:46   IP : (125.26.22.15)
คลิ๊กที่ภาพ

. หน่วยความจําหลัก (Main Memory)
ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ ที่รับจากภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพื่อประมวลผลและยังเก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผลอีกด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น
หน่วยความจํา เป็นหน่วยความจําที่มีอยู่ ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ในการเก็บคําสั่งหรือข้อมูล แบ่งออกเป็น
- รอม (ROM) หน่วยความจําแบบถาวร
- แรม (RAM) หน่วยความจําแบบชั่วคราว

 
 Comment : 4
กลับขึ้นด้านบน

 ?.?.????????????????
 Posted : 2019-12-09 09:12:41   IP : (125.26.22.15)
คลิ๊กที่ภาพ

4. หน่วยความจํารอง (Secondedata Storage)
ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้อีกครั้งภายหลัง แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลและโปรแกรมที่จัดเก็บไว้จะไม่สูญหาย
- Disk Drive
- Hard Drive
- CD-Rom
- Magnetic Tape
- Card Reader

 
 Comment : 5
กลับขึ้นด้านบน

 ?.?.????????????????
 Posted : 2019-12-09 09:16:31   IP : (125.26.22.15)
คลิ๊กที่ภาพ

5. หน่วยแสดงผล (Output Unit)
ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและประมวลผล สําหรับอุปกรณ์ที่ ทําหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมีต่อไปนี้
- Monitor จอภาพ
- Printer เครื่องพิมพ.
- Plotter เครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการลงกระดาษ

 
 Comment : 6
กลับขึ้นด้านบน

1


  แสดงความเห็นของท่านที่นี่
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
แสดงความเห็น
พิมพ์ "แปดหนึ่งหก"
เป็นเลขอารบิก

   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]Developed By
ATCOMINK Shop
 © Copyright 2014 www.thaitestonline.com All Right Reserved.