Thaitestonline.com

กลุ่มข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี , ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี , แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี , ทำข้อสอบออนไลน์, ทำข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีพร้อมเฉลยฟรี, gat, pat, o-net, thai

เลือกกลุ่มข้อสอบ

ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ONET ใบขับขี่ สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4 อ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สอบตำรวจ ปกครองท้องถิ่น กฏหมาย พรบ. ต่างๆ สรรพากร กพ. ภาค ก

ชุดข้อสอบทั้งหมดในกลุ่ม

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบ Microsoft Powerpoint
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 469 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

วัสดุรอบตัว ป.3
ผู้ออกข้อสอบ sealplay ทดสอบแล้ว 80 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบความรู้ระดับภาดี วิศวกร
ผู้ออกข้อสอบ Thicha ทดสอบแล้ว 57 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษา
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 234 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

พืชแพร่พันธ์ ป.5
ผู้ออกข้อสอบ sealplay ทดสอบแล้ว 71 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

หน่วยที่ 1 รู้จักพืชผักสวนครัว
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 73 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบ Microsoft Excel
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 201 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

บทที่ 1 จัดเก็บเข้าที่มีระเบียบ ป.4
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 511 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

บทที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 367 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

บทที่ 1 บ้านงามตา ป.5
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 343 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ความปลอดภัยในบริษัท
ผู้ออกข้อสอบ Favoritefz ทดสอบแล้ว 264 ครั้ง

กำลังเเสดงหน้า 1 ทั้งหมด 22 หน้า

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย