คะแนนสอบล่าสุด
ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1ญาดา นันตาลิต785195/100:41
2ดวงทิพย์Œ ใจยะคำ785193/100:36
3ดวงทิพย์Œ ใจยะคำ785190/100:21
4พิสมัย คันธี953462/103:13
5กรรยา วัฒนา945255/50:46
6เอ บี898748/100:28
7อ้อยใจ จันทิรา8167510/100:51
8อ้อยใจ จันทรา816759/101:40
9Mook Mook785197/101:8
10Mook Mook785195/102:10

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ สร้างข้อสอบ คะแนนสอบ เฉลยข้อสอบ เว็บบอร์ด

สุ่มข้อสอบในคลังข้อสอบ

ชุดข้อสอบที่สอบมากที่สุดวันนี้

คำถาม : "พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" เลี้ยงอาหารว่างแก่ผู้ไปอวยพรวันเกิด ควรใช้คำราชาศัพท์อย่างไรจึงจะเหมาะสม
ตัวเลือกที่ 1 : ทรงเลี้ยงอาหารว่างแก่ผู้ไปถวายพระพรวันพระราชสมภพ
ตัวเลือกที่ 2 : พระราชทานอาหารว่างให้แก่ผู้ไปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ตัวเลือกที่ 3 : ทรงพระราชทานอาหารว่างให้แก่ผู้ไปถวาพระพรวันพระราชสมภพ
ตัวเลือกที่ 4 : พระราชทานพระกระยาหารว่างแก่ผู้ไปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
แบบทดสอบออนไลน์

ภาษาไทย ป.5

ผู้ออกข้อสอบ sealplay ทดสอบแล้ว 282 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย

ผู้ออกข้อสอบ nannitra ทดสอบแล้ว 235 ครั้ง
พิมพ์ใบแสดงผลการทำแบบทดสอบ

การสร้างชุดข้อสอบ

สมาชิกผู้สร้างชุดข้อสอบ [สมาชิกทั้งหมด]

วิธีการสร้างข้อสอบ  การสร้างข้อสอบออนไลน์ ในเว็บ Thaitestonline.com (1/2) | การสร้างข้อสอบออนไลน์ ในเว็บ Thaitestonline.com (2/2)

Phatiphat จำนวน 517 วิชา vichakarnpsu จำนวน 471 วิชา nannitra จำนวน 291 วิชา

แบบทดสอบสร้างใหม่

ชื่อชุดวิชา คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
จำนวน 3787 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ atcomink
ชื่อชุดวิชา ONET ภาษาไทย ป.6
จำนวน 10 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ admin
ชื่อชุดวิชา หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3 (2/12-16/11/2561)
จำนวน 10 ข้อ
ผู้ออกข้อสอบ sws2499

 

แนวข้อสอบใบขับขี่

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบ ONET

แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1

ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by admin Query 54 times
ONET ภาษาไทน

ONET ภาษาไทน

Created by nannitra Query 438 times
คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

Created by paonattapon Query 1750 times

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Query 4191 times

แนวข้อสอบ ภาษาไทย

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์

ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by nannitra Query 374 times
ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

Created by sealplay Query 447 times

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบ สังคมศึกษา

หินและแร่

หินและแร่

Created by sealplay Query 506 times

แนวข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา

แนวข้อสอบ ศิลปะ

ONET ศิลปะ 2553

ONET ศิลปะ 2553

Created by Phatiphat Query 332 times

แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แนวข้อสอบ ภาษาต่างประเทศ

English and Speaking 2

English and Speaking 2

Created by Wikanda Query 2176 times

แนวข้อสอบ สอบตำรวจ

แนวข้อสอบ ปกครองท้องถิ่น

อาเซียน

อาเซียน

Created by yacha Query 6969 times

แนวข้อสอบ กฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบ สรรพากร

แนวข้อสอบ อื่น ๆ

คะแนนสอบ

English and Speaking 1

English and Speaking 1

Created by Wikanda Query 269 times
Finance_FLE_Test

Finance_FLE_Test

Created by Nuda Query 354 times
ERP_FLE_test

ERP_FLE_test

Created by Tharinda Query 386 times
ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1ญาดา นันตาลิต785195/100:41
2ดวงทิพย์Œ ใจยะคำ785193/100:36
3ดวงทิพย์Œ ใจยะคำ785190/100:21
4พิสมัย คันธี953462/103:13
5กรรยา วัฒนา945255/50:46
6เอ บี898748/100:28
7อ้อยใจ จันทิรา8167510/100:51
8อ้อยใจ จันทรา816759/101:40
9Mook Mook785197/101:8
10Mook Mook785195/102:10
11Mook Mook785197/101:27
12Mook Mook785198/102:19
13Mook Mook785197/103:56
14Mook Mook785194/100:53
15Mook Mook785197/101:18
16สมชาย บัวแก้ว9452510/101:40

ต้องการเฉลยข้อสอบวิชาอื่นๆ กรุณาติดต่อ LINE : 0810127713

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเ... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ ข้ารา... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ข้าราชการกร... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเ... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ข้ารา... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนักวิชาการสถิติปฎิบัติการ ข้าราชการกร... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนักโภชนากรปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพ... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ข้าราชก... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ข้าราชก... sheetbook (0)
 [[ออกชัวร์]]ข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ข้าราชการก... sheetbook (0)

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.