เฉลยแบบทดสอบ

เฉลย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

เพื่อเป็นการขอบคุณเรา กดติดตามให้เราด้วยนะครับ
หรือ แชร์ โพสขอบคุณ ให้เราสักหน่อย ด้วยครับ

เฉลยแบบทดสอบ Thaitestonline.com เรื่อง ชุดวิชาแบบทดสอบหลังเรียน กีฬาแบดมินตัน ชุดวิชาแบบทสอบก่อนเรียน เรื่องกีฬาแบดมินตัน Microsoft ใบขับขี่ ชุดวิชาแบบทดสอบ 2563 การใช้งาน ชุดวิชาแบบทดสอบเรื่อง Word ชุดวิชาแนวข้อสอบ Excel ชุดวิชาแบบทดสอบการใช้โปรแกรม ชั้น ข้อสอบ ชุดวิชา[บทพากย์เอราวัณ ชุดวิชาแบบทดสอบการขายเบื้องต้น (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) ชุดวิชาข้อสอบวิชาชีพครู ชุดวิชาแนวสอบ ม.4 นิราศนรินทร์ ชุดวิชาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 51) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร ชุดวิชาแบบทดสอบก่อนเรียน ประเทศไทย 4.0 4.0) (Thailand ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ป.6 (ไดโอด) ชุดวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิชาพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย ข้อ รายละเอียดชุดวิชา พร้อมเฉลย 50 92332 ชุดวิชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเงิน และการคลัง การธนาคาร ม.2 ชุดที่4 ชุดที่1 ชุดวิชางานประดิษฐ์ ThaiTestOnline.com ชุดวิชากาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ชุดที่9 ชุดวิชาขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกา ชุดวิชาเรื่อง ใบขับขี่,ข้อสอบใบขับขี่,ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย,เฉลยข้อสอบ,เฉลยข้อสอบใบขับขี่,แบบทดสอบใบขับขี่ ชุดวิชาวิชาภาษาไทยม.2 ชุดวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า ชุดที่6 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร พระพุทธศาสนา สร้างชุดข้อสอบ กลุ่มใบขับขี่ หรือ สมาชิกเข้าระบบ ชุดวิชาเรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ชุดวิชาการสวดมนต์ไหว้พระ หลักสูตรใหม่ สอบตำรวจ เจริญปัญญา ชุดวิชา[O-NET] แผ่เมตตาและการบริหารจิต จริยธรรม ม.1 ภาษาไทย(2549) onet ม.6 ชุดวิชาฤดูกาลต่างๆ ชุดวิชาวิชาสุขศึกษาป.6 Flash O-NET ชุดวิชาวิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่18 ชุดหลักการศึกษา ชุดวิชาคุณธรรม ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ชุดวิชาการสร้่างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม ชุดวิชาฝึก ชุดวิชาแบบทดสอบความรู้ ภาคเรียนที่ การแกะสลัก และอุดมการณ์ความเป็นครู ชุดวิชากาพย์พระไชยสุริยา

ข้อสอบอื่น ๆ ในเว็บ Thaitestonline.com

รหัสวิชา : 89884
ชื่อชุดวิชา : จำนวนเชิงซ้อน [ กำลังสอง z2 ]
จำนวนข้อ : 12 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3180 ครั้ง

รหัสวิชา : 72945
ชื่อชุดวิชา : เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่2
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3161 ครั้ง

รหัสวิชา : 92632
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3497 ครั้ง

รหัสวิชา : 94152
ชื่อชุดวิชา : ศาสนา ป.3
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3120 ครั้ง

รหัสวิชา : 49519
ชื่อชุดวิชา : สุขศึกษาฯ
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2593 ครั้ง

รหัสวิชา : 18447
ชื่อชุดวิชา : O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่1
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2929 ครั้ง

รหัสวิชา : 83573
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบ กพ ภาค ก
จำนวนข้อ : 36 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3741 ครั้ง

รหัสวิชา : 71371
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3303 ครั้ง

รหัสวิชา : 96519
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องคำราชาศัพท์
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 5324 ครั้ง

รหัสวิชา : 27946
ชื่อชุดวิชา : แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3
จำนวนข้อ : 21 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2371 ครั้ง

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใดแสดงผลลัพธ์เป็นเสียง
ก. หูฟัง
ข. เครื่องพิมพ์
ค. จอคอมพิวเตอร์
ง. เครื่องสแกนเนอร์
2. คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ที่สามารถคำนวณได้ด้วยความเร็วสูงในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ข. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ที่สามารถเปรียบเทียบตรรกศาสตร์และประมวลผลจากข้อมูล
ค. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ง. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ถูกสร้างให้จดจำข้อมูลได้มากทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร
3. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory Unit)
ก.
ข.
ค.
ง.
4. ข้อใดเป็นหน่วยแสดงผลทั้งหมด
ก. ลำโพง , จอภาพ , ฮาร์ดดิสก์
ข. จอภาพ , ปริ้นเตอร์ , ลำโพง
ค. แรม , ลำโพง , ซีพียู
ง. ปริ้นเตอร์ , คีย์บอร์ด , เมาส์
5. หน้าที่ของหน่วยแสดงผล คือข้อใด
ก. เพื่อรับข้อมูล
ข. เพื่อแสดงข้อมูล
ค. เพื่อประมวลผลข้อมูล
ง. เพื่อควบคุมการทำงาน
6. อุปกรณ์ในข้อใดเป็นทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล
ก.
ข.
ค.
ง.
7. ข้อใดกล่าวถึง หน่วยแสดงผล ได้ถูกต้อง
ก. ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
ข. แสดงข้อมูลให้ผู้ใช้รับรู้ผลการทำงานการแสดงผล
ค. สามารถแสดงให้รู้ถึงการมองเห็นและการได้ยินเสียง
ง. ถูกทุกข้อ
8. RAM คือ หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลและคำสั่ง เป็นหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูล และคำสั่งจากหน่วยใดที่ส่งเข้ามา
ก. หน่วยประมวลผล
ข. หน่วยรับข้อมูล
ค. หน่วยแสดงผล
ง. หน่วยความจำหลัก
9. ข้อใดไม่ใช่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
ก. หน่วยแสดงผล
ข. หน่วยรับข้อมูล
ค. หน่วยประมวลผล
ง. หน่วยควบคุม
10. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
ก.
ข.
ค.
ง.
11. ข้อใดคือความหมายของหน่วยประมวลผลกลาง
ก. มีหน้าที่ประมวลผลเพียงอย่างเดียว
ข. มีหน้าที่ประมวลผล และจำคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะใช้กับโปรแกรมต่าง ๆ
ค. มีหน้าที่ประมวลผลและคอยตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่ปนเข้ามากับไฟล์ต่างๆ
ง. มีหน้าที่ประมวลผล และควบคุมระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ให้ทุกหน่วยทำงานสอดคล้องสัมพันธ์กัน
12. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์
ก. Input
ข. Process
ค. Output
ง. Feedback
13. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับหน่วยประมวลผลกลางไม่ถูกต้อง
ก. หน่วยประมวลผลกลาง ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ
ข. หน่วยประมวลผลกลาง ทำงานคล้ายกับสมองของคน
ค. หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยคำนวณ และตรรกะ กับหน่วยควบคุม
ง. หน่วยประมวลผลกลาง มีหน่วยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
14. ซีพียู เปรียบเสมือนอวัยวะส่วนใดของร่างกายมนุษย์
ก. ศีรษะ
ข. หัวใจ
ค. สมอง
ง. ร่างกาย
15. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่รับข้อมูลและแสดงผล
ก. ไมโครโฟน
ข. โปรเจคเตอร์
ค. เครื่องอ่านบาร์โค้ด
ง. กล้องดิจิตอล
16. อุปกรณ์แสดงผลหลักของคอมพิวเตอร์ คือข้อใด
ก. ซีดีรอม
ข. ลำโพง
ค. จอภาพ
ง. ปริ้นเตอร์
17. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยแสดงผล (Output Unit)
ก.
ข.
ค.
ง.
18. ข้อใดไม่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยรับข้อมูล
ก. เมาส์ (Mouse)
ข. โปรเจคเตอร์ (Projector)
ค. ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
ง. เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader)
19. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
ก.
ข.
ค.
ง.
20. จากภาพดังกล่าวนี้เป็นอุปกรณ์ในหน่วยใด


ก. หน่วยแสดงผล
ข. หน่วยประมวลผล
ค. หน่วยรับข้อมูล
ง. หน่วยความจำ

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

กลุ่มข้อสอบใน Facebook | กดเป็นมาชิกหรือกดไลน์เพจได้นะครับ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564
เพจสื่อการสอนครูออฟ

Youtube ครูออฟสอนคอมพิวเตอร์

TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.