เฉลยแบบทดสอบ

เฉลย แบบทดสอบ ใบขับขี่ 2563

1. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ปฏิบัติทั้งข้อ ข. และ ค.
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและระวังเครื่องกั้น
ค. ให้ผู้ขับขี่ระวังถ้ามีรถไฟกำลังผ่านมาให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร
ง. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วและสังเกตดูรถไฟทั้งด้านซ้ายและขวา
2. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามกลับรถไปทางขวา
ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ง. ให้กลับรถไปทางขวา
3. เพราะเหตุใดรถจึงลื่นไถลได้ง่ายขณะฝนตกใหม่ๆ
ก. น้ำฝนทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
ข. น้ำฝนจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับพื้นถนน
ค. ถนนคอนกรีตดูดซับน้ำฝนได้เป็นอย่างดี
ง. พื้นถนนปรับอุณหภูมิเร็วเกินไป
4. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องและแสดงมารยาทที่ดีของผู้ขับรถยนต์
ก. ไม่ใช่ผู้พิการแต่จอดรถในพื้นที่จอดรถของผู้พิการ
ข. ต้องการไปทางตรงแต่ขับรถในช่องจราจรเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ค. กลับรถที่จุดกลับรถทุกครั้งแม้จะอยู่ไกล
ง. จอดรถขวางรถคันอื่นโดยเข้าเกียร์และเบรกมือ
5. ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยของผู้ขับรถคืออะไร
ก. ขับรถช้า ใจเย็นv
ข. ขับรถเก่งคล่องแคล่ว
ค. ขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจ
ง. ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ
6. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะไปในทางเดินรถสองทาง
ข. ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะให้ทางแก่รถด้านหน้าเมื่อถึงป้ายให้ทาง
ค. ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะไปในทางเดินรถทางเดียว
ง. ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะกลับรถข้างหน้า
7. เมื่อเห็นผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุควรปฏิบัติเช่นไร
ก. ขับรถตามปกติ
ข. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเท่าที่จำเป็น
ค. รีบขับรถหนี
ง. ขับรถช้าๆ ชะลอดูเหตุการณ์
8. ในการขับรถข้ามทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นเมื่อคันด้านหน้าขับข้ามทางรถไฟไปแล้วท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ก่อนข้ามทางรถไฟต้องตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้ง
ข. ขับตามคันด้านหน้าไปได้เลย
ค. หยุดรอเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ
ง. รอสัญญาณไฟเขียว
9. ในขณะที่ขับรถอยู่ มีกลิ่นเหม็นไหม้ แอร์เริ่มไม่เย็น เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับต่อไปเรื่อยๆ
ข. ลดความเร็วลงแล้วขับต่อไป
ค. หยุดรถทันทีกลางถนนห้ามเคลื่อนย้าย
ง. จอดรถในที่ปลอดภัยแล้วเรียกช่างมาตรวจเช็ค
10. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถยนต์รับจ้าง
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถดับเพลิง
ง. รถตู้ส่วนบุคคล
11. การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบเมื่อใด
ก. หลังดับเครื่องยนต์ทันที
ข. ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน
ค. หลังดับเครื่องยนต์อย่างน้อย 10 นาที
ง. ขณะที่จอดรถบนเนิน
12. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ไม่ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นลงไปผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง
ข. การเติมน้ำมันควรเติมในช่วงกลางวัน
ค. เราไม่สามารถเติมน้ำมันค่าออกเทน 95 แทนออกเทน 91 ได้
ง. น้ำมันที่แพงคือน้ำมันที่ดีที่สุด
13. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ให้ขับรถผ่านไปในทางข้างหน้าได้ทันที
ข. ให้ขับรถไปทางด้านซ้าย
ค. ให้ลดความเร็วหรือหยุดรถ เพื่อให้รถในทางข้างหน้าขับผ่านไปก่อน
ง. ให้หยุดรถพื่อให้ทางแก่รถที่คันใหญ่กว่า
14. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยง
ข. ทางข้างหน้าแคบ
ค. ทางข้างหน้าช่องการจราจรลดลง
ง. ทางข้างหน้าเป็นสะพาน
15. จากภาพ ข้อใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง?
ก.
ข.
ค.
ง.
16. ท่านควรหมุนพวงมาลัยลักษณะใดในการเลี้ยงรถ
ก. ปั่นพวงมาลัยและตีกลับเอง
ข. ใช้วิธีคลึงไปคลึงมาบนพวงมาลัย
ค. ใช้ระบบดึง-ดัน
ง. หมุนระบบสอดสร้อยมาลา
17. สัญญาณในข้อใดให้ใช้ในทางเดินรถได้
ก. สัญญาณเสียงแตร
ข. สัญญาณไฟวับวาบที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
ค. สัญญาณไซเรนที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
ง. สัญญาณเสียงหลายเสียง
18. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร ?


ก. ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวา
ข. ทางข้างหน้าโค้งกลับเริ่มขวา
ค. ทางข้างหน้าโค้งซ้าย
ง. ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
19. การขับขี่ขึ้นหรือลงทางลาดชัน ควรใช้เกียร์ใด
ก. เกียร์ต่ำ
ข. เกียร์สูง.
ค. เกียร์ว่าง.
ง. เกียร์ใดก็ได้
20. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่จอดรถ
ก. ในระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก
ข. ในระยะ 5 เมตรจากปากทางเดินรถ
ค. ในระยะ 10 เมตรก่อนถึงป้ายหยุดรถประจำทาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 

กลุ่มข้อสอบใน Facebook | กดเป็นมาชิกหรือกดไลน์เพจได้นะครับ

เพจแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
เพจสื่อการสอนครูออฟ

Youtube ครูออฟสอนคอมพิวเตอร์

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.