Ẻͺ

แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแซง.
. แซงบริเวณเขตห้ามแซงด้วยความระมัดระวัง
. ไม่ควรแซงในทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดี
. ควรประเมินเวลาที่ใช้ในการแซงให้ถูกต้อง
. แซงในขณะที่เห็นว่าปลอดภัยแล้วเท่านั้น
2. จากรูป หากรถที่ท่านกำลังจะแซงเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


. ชะลอความเร็วและรอจนกว่ารถคันหน้าเลี้ยวผ่านไป
. เพิ่มความเร็วของรถและแซงผ่านไป
. ให้สัญญาณไฟสูงเพื่อบอกให้รู้ว่าจะแซงผ่านไปก่อน
. ให้สัญญาณแตรเพื่อบอกให้รู้ว่าจะแซงผ่านไปก่อน
3. ในทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไปผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดเว้นแต่ในกรณีใด
. ในช่องทางเดินรถด้านซ้ายมีรถจอดอยู่
. ทางเดินรถนั้นเป็นทางเดินรถทางเดียว
. เข้าช่องทางเดินรถทางด้านขวาเพื่อต้องการจะเลี้ยวขวาใกล้บริเวณทางร่วมทางแยก
. ถูกทุกข้อ
4. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


. ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
. ไปได้เฉพาะทางขวาเท่านั้น
. ห้ามขับรถไปทางขวา
. ให้ขับรถไปทางขวาเท่านั้น
5. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด
. ถนน
. ผู้ขับขี่รถ
. สัญญาณไฟจราจร
. ไฟส่องถนนบริเวณทางร่วมทางแยก
6. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


. ผิวทางขรุขระ
. สะพานเปิดได้
. เตือนรถกระโดด
. ทางเป็นแอ่ง
7. ควรหลีกเลี่ยงการใช้เบรกอย่างรุนแรงเมื่ออยู่ในสถานการณ์ใด
. ทางขึ้นลาดชัน
. ทางร่วม ทางแยก
. ทางโค้ง
. ทางลงลาดชัน
8. ในการแซงหรือเปลี่ยนเลนต้องปลอดภัยและมีมารยาท ข้อใดไม่ใช่มารยาทที่ดีในการขับรถ
. เมื่อแซงรถคันหน้าได้แล้วปาดหน้าชิดซ้ายทันที
. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา ก่อนแซงทุกครั้งเพื่อให้รถคันหน้ารู้ตัวและระมัดระวังหรือให้ทาง
. ไม่แซงในที่คับขันหรือห้ามแซง
. ถนนยิ่งแคบยิ่งต้องขับช้าๆ และแซงด้วยความระมัดระวัง
9. การหมุนพวงมาลัยรถ ขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร
. ทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้น
. ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติ
. สิ้นเปลืองน้ำมันเพาเวอร์
. สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
10. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ


. ด้านข้าง
. ด้านหน้าและด้านหลัง
. ด้านหลัง
. ด้านหน้า
11. ตัวเลขสองตัวหลัง.13 บ่งบอกถึงอะไร


. ปี ค.ศ.ที่ผลิต
. วันที่ผลิต
. สัปดาห์ที่ผลิต
. ปี ค.ศ.ที่ยางหมดอายุ
12. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


. ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
. ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
. ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
. ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
13. เบรกมือใช้ควบคุมล้อใดของรถ
. ล้อคู่หลัง
. ล้อคู่หน้า
. ทั้งสี่ล้อ
. ล้อหลังขวา ล้อหน้าซ้าย
14. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
. ชวนผู้โดยสารคุยเพื่อความเป็นกันเอง
. เมื่อง่วงก็ขออนุญาตผู้โดยสารจอดนอน
. ไม่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
. แจกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อหาลูกค้า
15. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


. ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
. ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ
. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
16. หากระดับน้ำมันเพาเวอร์ต่ำกว่ากำหนด จะมีผลอย่างไรต่อการขับรถของท่าน
. พวงมาลัยจะหนักมากกว่าปกติ
. ขับรถแล้วจะเอียงซ้าย
. ขับรถแล้วจะเอียงขวา
. ขับรถแล้วส่ายไปมา
17. ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ
. ขับรถด้วยความระมัดระวังขณะฝนตถนนลื่น
. ขับรถด้วยความเร็วสูงในที่ที่มีการจราจรพลุกพล่าน
. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
. ให้สัญญาณไฟเพื่อขอแซง
18. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
. ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
. ห้ามเลี้ยวซ้าย
. ห้ามเลี้ยวขวา
. ให้เลี้ยวซ้าย
19. หากท่านต้องการที่จะจอดรถดังรูป เพียงชั่วคราวท่านสามารถจอดได้หรือไม่


. จอดไม่ได้ทุกกรณี
. จอดได้หากท่านอยู่ในรถ
. จอดได้หากท่านเปิดไฟฉุกเฉิน
. จอดไม่ได้ ถ้าไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ดูแลรถ
20. การตรวจสอบลมยางที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร
. เอาเหล็กมาตีที่หน้ายาง
. ใช้เครื่องวัดลมยาง
. ดูด้วยตาเปล่า
. ใช้มือคลำ

ͺѧա 顴 refresh ա

 

¢ͺ | ͺ | ͹Ź | ͺټ

Facebook ᨡͺ

Ǣͺèؤټ ء͡ Шӻ 2557
Ǣͺ ÷㺢Ѻ
ŧҹԪҡ ͡͹ 紤

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.