เฉลยแบบทดสอบ

เฉลย แบบทดสอบ ใบขับขี่ 2563

1. เมื่อถึงทางรถไฟและมีรถไฟกำลังแล่นผ่าน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ข. ขับรถผ่านไปโดยเร็ว
ค. ให้เสียงสัญญาณแตรเตือนและขับผ่านไปได้
ง. หยุดรอสัญญาณไฟและเปิดไฟฉุกเฉิน
2. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า 50 กม.ต่อชั่วโม
ข. ตรวจจับความเร็ว
ค. ด่านชั่งน้ำหนัก
ง. ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า 50 ตัน
3. มารยาทในการขับขี่ที่ผู้ขับรถควรกระทำคือข้อใด
ก. ถ่มน้ำลายหรือเสมหะลงบนถนน
ข. สูบบุหรี่และเขี่ยทิ้งก้นบุหรี่ลงบนถนน
ค. หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย
ง. ตะโกนด่าผู้ขับขี่คันอื่นที่ทำให้ไม่พอใจ
4. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีความหมายอย่างไร
ก. น้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอล
ข. น้ำมันที่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว
ค. น้ำมันที่ได้จากพืช 100 เปอร์เซ็นต์
ง. น้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่น
5. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. เตือนข้างหน้ามีทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้น
ข. บังคับห้ามผ่าน
ค. เตือนข้างหน้ามีทางรถไฟมีเครื่องกั้น
ง. เตือนทางลื่น
6. ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อมีรถวิ่งสวนมา ควรใช้ไฟต่ำ
ข. เมื่อวิ่งตามหลังรถคันหน้าสามารถเปิดไฟสูงได้ เพราะไม่มีผลต่อการขับขี่ของรถคันหน้า
ค. ช่วงเวลาเย็นใกล้มืด จะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติเพราะเป็นช่วงที่ตาต้องปรับสภาพจากกลางวันไปสู่กลางคืน
ง. การขับรถในเวลากลางคืนควรใช้ความเร็วให้น้อยกว่ากลางวัน
8. การจอดรถขวางทางคันอื่น ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ใส่เบรกมือไว้
ข. ปลดเกียร์ว่าไม่ใช้เบรกมือ
ค. ใส่เกียร์เดินหน้า
ง. ใส่เกียร์ถอยหลัง
9. สาเหตุใดที่ทำให้การเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ก. ขับรถชิดคันหน้า
ข. ขับรถแซงอย่างผิดกฎหมาย
ค. ขับรถตัดหน้าอย่ากระชั้นชิด
ง. ขับรถเร็วเกิดอัตราที่กำหนด
10. ตัวเลขสองตัวหลัง.13 บ่งบอกถึงอะไร


ก. ปี ค.ศ.ที่ผลิต
ข. วันที่ผลิต
ค. สัปดาห์ที่ผลิต
ง. ปี ค.ศ.ที่ยางหมดอายุ
11. ผู้ขับขี่ที่ดีควรมีความพร้อมอย่างไร
ก. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง
ข. ทุกข้อที่กล่าวจะเป็นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด
ค. มีสภาพร่างกายจิตใจที่พร้อม
ง. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
12. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่สามารถกระทำได้ในกรณีการใช้ไฟสูง
ก. ใช้ไฟสูงเพื่อส่องดูป้ายบอกทางหรือทางข้างหน้าเป็นครั้งคราว
ข. ใช้ไฟสูงขณะทีมีรถอยู่ข้างหน้า หรือมีรถสวนมา
ค. ไม่พอใจพฤติกรรมการขับรถของรถคันหน้าจึงใช้ไฟสูเพื่อให้คนขับรถคันหน้ารู้ตัว
ง. ใช้ไฟสูงเพื่อให้คนขับรถคันอื่นทราบว่า ต้องใช้ความเร็วสูโปรดอย่างขวางทาง
13. ปั๊มน้ำรถยนต์มีหน้าที่อย่างไร
ก. ทำให้น้ำหมุนเวียนจากเครื่องไปยังหม้อน้ำแล้วไหลกลับเข้าเครื่องยนต์
ข. ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงหมุนเวียนจากเครื่องไปยังถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ค. ทำให้น้ำมันเครื่องหมุนเวียนภายในเครื่องยนต์
ง. ปั๊มน้ำจากภายนอกเวลาน้ำในหม้อน้ำขาดหายไป
14. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวา
ค. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน
ง. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ
15. ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. จอดรถทิ้งไว้ในทางเดินรถและรอจนกว่าจะมีช่างมาแก้ไข
ข. จอดรถทิ้งไว้ในทางเดินรถและนำรถยกมาเคลื่อนย้ายภายหลัง
ค. นำรถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ
16. ท่านขับรถตามหลังรถโดยสารประจำทาง เมื่อถึงป้ายรถเมล์ รถโดยสารประจำทางจอดให้ผู้โดยสารขึ้นและลงรถ เมื่อท่านเห็นรถโดยสารประจำทางหยุด ท่านจะทำอย่างไร


ก. ขับแซงด้านขวาขึ้นหน้ารถโดยสารประจำทาง
ข. หยุดรถหลังรถโดยสารประจำทาง เพราะอาจจะมีคนโดยสารรถโดยสารประจำทางเดินตัดหน้ารถโดยสารประจำทาง
ค. ดูว่ามีรถด้านขวาหรือไม่ ถ้าไม่มีรถก็แซงด้านขวา
ง. ชะลอความเร็ว เตรียมแซงรถโดยสารประจำทางด้านซ้ายหรือด้านขวา
17. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามเฉพาะรถยนต์
ข. ห้ามเฉพาะรถจักรยานยนต์
ค. ห้ามรถทุกชนิดผ่านในทางเดินรถนี้
ง. ห้ามเฉพาะรถบรรทุก
18. การขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ให้สัญญาณกระพริบไฟหน้าหลายครั้ง
ข. ขับแซงขึ้นไปได้เลย
ค. ให้สัญญาณเลี้ยวขวา
ง. ให้สัญญาณแตรให้รถคันหน้าได้ยิน
19. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง.
ก. ตรวจเช็กบ้าง.ไม่ตรวจเช็กบ้าง
ข. ไม่เคยตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษารถ
ค. ตรวจสอบรถปีละ 1 ครั้ง
ง. ตรวจเช็กรถตามคู่มือประจำรถ
20. อุปกรณ์ใดที่ไม่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเบรกรถ
ก. ยางรถยนต์
ข. พวงมาลัย
ค. เกียร์
ง. ระบบช่วงล่าง

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 

กลุ่มข้อสอบใน Facebook | กดเป็นมาชิกหรือกดไลน์เพจได้นะครับ

เพจแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
เพจสื่อการสอนครูออฟ

Youtube ครูออฟสอนคอมพิวเตอร์

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.