เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยFinance_FLE_Test

1. รับเช็ค PDC 60 วัน หมายถึงข้อใด
ก. รับเช็คล่วงหน้าหลังส่งสินค้า
ข. เครดิต 60 วัน
ค. รับเช็คล่วงหน้า 60 วัน
ง. รับเงิน 60 วันหลังจากส่งสินค้า
2. เงื่อนไขการชำระเงินใดมีความเสี่ยงมากที่สุด
ก. Cheque
ข. Cash
ค. DLC
ง. LC
3. ชำระมัดจำ 50% เมื่อสั่งซื้อตรงกับข้อใด
ก. โอนเงินเมื่อสั่งซื้อสั่งซื้อสินค้า
ข. จ่ายเช็คเมื่อสั่งซื้อสินค้า
ค. จ่ายเช็ค PDC เมื่อสั่งซื้อสินค้า
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
4. จัดส่งสินค้าหลังจากฝ่ายการเงินแจ้งว่าเงินเข้าบัญชีแล้ว ตรงกับเงื่อนไขการชำระเงินข้อใด
ก. 70% เมื่อจัดส่งสินค้า
ข. 70% ก่อนจัดส่งสินค้า
ค. รับเช็คล่วงหน้าก่อนจัดส่งสินค้า
ง. รับเช็ค ณ วันจัดส่งสินค้า
5. เงื่อนไขการเงินใดมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
ก. Promissory Note
ข. Domestic Letter of Credit
ค. Cheque
ง. Cash
6. เงื่อนใขในการชำระเงินใดมีความเสี่ยงมากที่สุด
ก. ชำระ 100% ก่อนจัดส่งสินค้า
ข. ชำระ100% (เช็ค PDC 30 วัน )
ค. มัดจำ 30% เมื่อสั่งซื้อ และชำระ 70% วันจัดส่งสินค้า
ง. มัดจำ 20% เมื่อสั่งซื้อ 70% เมื่อจัดส่งสินค้า 10% เมื่อทดสอบสินค้า
7. Promissory Note หมายถึงข้อใด
ก. ตราสารเครดิตในประเทศ
ข. แคชเชียร์เช็ค
ค. ตราสารเครดิตต่างประเทศ
ง. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
8. ใบสั่งซื้อระบุเครดิต 30 วัน แต่ใบเสนอราคาระบุ เช็คลงวันที่ล่วงหน้า 30 วัน ท่านยอมรับเงื่อนไขหรือไม่
ก. ยอมรับ เพราะเงื่อนไข 30 วันเหมือนกัน
ข. ไม่ยอมรับขอแก้ไขเอกสาร
ค. ยอมรับและทำบันทึกเพิ่มเติม
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
9. กรณีลูกค้าสั่งจ่ายเช็คให้ ข้อความใดบนเช็คที่ทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้
ก. สั่งจ่าย บริษัท พาดี จำกัด
ข. สั่งจ่าย เงินสด
ค. วันที่ 17/09/2516
ง. จำนวนเงิน 85,107.10
10. DLC at sight หมายถึงข้อใด
ก. จะชำระเงินเมื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า
ข. จะชำระเงินเมื่อส่งสินค้าแล้วภายใน 5 วัน
ค. จะชำระเงินทันทีเมื่อลูกค้าเห็นสินค้า และบริษัทนำส่งเอกสารให้ธนาคาร
ง. จะชำระเงิน ณ วันจัดส่งสินค้า
11. ตั๋วสัญญาใช้เงินออกโดยลูกค้าสามารถขึ้นเงินที่ธนาคารได้ทันทีหรือไม่
ก. ได้ทันที
ข. ขึ้นเงินได้ทุกธนาคาร
ค. ขึ้นเงินไม่ได้
ง. ขึ้นเงินได้ภายใน 7 วัน
12. กรณีลุกค้าต้องการขอเครดิตต้องใช้เอกสารใดบ้าง
ก. Credit Application,แผนที่,หนังสือรับรองบริษัท, ภพ 20
ข. หนังสือรับรองบริษัท, ภพ 20,Credit Application
ค. Credit Application,ภพ.20 ,หนังสือรับรองบริษัท
ง. Credit Application,แผนที่,หนังสือรับรองบริษัท, สำเนาบัตรประชาชนลูกค้า

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.