Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ thaitestonline.com

รหัสวิชา : 64884
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา)
จำนวนข้อ : 31 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 11686 ครั้ง

รหัสวิชา : 67543
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 5340 ครั้ง

รหัสวิชา : 31318
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนข้อ : 50 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 7007 ครั้ง

รหัสวิชา : 95346
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
จำนวนข้อ : 288 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 31678 ครั้ง

รหัสวิชา : 47832
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง วิชาชีพครูและวิชาการศึกษา
จำนวนข้อ : 50 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 11010 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563