Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ krutae

รหัสวิชา : 46513
ชื่อชุดวิชา : เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา 100 ข้อ(ชุดย่อยที่4)
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1 ครั้ง

รหัสวิชา : 56865
ชื่อชุดวิชา : เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา 100 ข้อ(ชุดย่อยที่3)
จำนวนข้อ : 50 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1 ครั้ง

รหัสวิชา : 26946
ชื่อชุดวิชา : เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา 100 ข้อ(ชุดย่อยที่2)
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1 ครั้ง

รหัสวิชา : 78134
ชื่อชุดวิชา : เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา 100 ข้อ(ชุดย่อยที่1)
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1 ครั้ง

รหัสวิชา : 35176
ชื่อชุดวิชา : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1 ครั้ง

รหัสวิชา : 25298
ชื่อชุดวิชา : พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
จำนวนข้อ : 13 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1 ครั้ง

รหัสวิชา : 65395
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
จำนวนข้อ : 12 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1 ครั้ง

รหัสวิชา : 65152
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
จำนวนข้อ : 16 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1 ครั้ง

รหัสวิชา : 67266
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1 ครั้ง

 

© 2014 - 2025 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS