Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ karamare

รหัสวิชา : 11291
ชื่อชุดวิชา : คำถามก่อนเรียน
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1587 ครั้ง

รหัสวิชา : 82794
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2759 ครั้ง

รหัสวิชา : 37295
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2181 ครั้ง

รหัสวิชา : 21681
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1423 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562