Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ เว็บไทยเทสออนไลน์

รหัสวิชา : 51395
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 12439 ครั้ง

รหัสวิชา : 67941
ชื่อชุดวิชา : รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
จำนวนข้อ : 151 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4340 ครั้ง

รหัสวิชา : 82473
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
จำนวนข้อ : 60 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 6495 ครั้ง

รหัสวิชา : 19582
ชื่อชุดวิชา : รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
จำนวนข้อ : 50 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 7183 ครั้ง

รหัสวิชา : 29171
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 6448 ครั้ง

รหัสวิชา : 64466
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม
จำนวนข้อ : 40 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 15807 ครั้ง

รหัสวิชา : 93941
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนข้อ : 90 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 8243 ครั้ง

รหัสวิชา : 36982
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ
จำนวนข้อ : 50 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 5189 ครั้ง

รหัสวิชา : 51239
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 10688 ครั้ง

รหัสวิชา : 45999
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา
จำนวนข้อ : 100 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4494 ครั้ง

รหัสวิชา : 45191
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3532 ครั้ง

รหัสวิชา : 51817
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 6701 ครั้ง

รหัสวิชา : 28489
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียน
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3853 ครั้ง

รหัสวิชา : 53725
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 8193 ครั้ง

รหัสวิชา : 29585
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
จำนวนข้อ : 50 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 70583 ครั้ง

รหัสวิชา : 35427
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์
จำนวนข้อ : 25 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 15894 ครั้ง

รหัสวิชา : 24593
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา
จำนวนข้อ : 103 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 15580 ครั้ง

รหัสวิชา : 62379
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 59187 ครั้ง

รหัสวิชา : 61445
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา
จำนวนข้อ : 300 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 102741 ครั้ง

รหัสวิชา : 61744
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียน
จำนวนข้อ : 60 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 8651 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562