ค้นหาชุดข้อสอบ

รายงานการทำแบบทดสอบ ค่าสถิติ จำนวน 10 ข้อ โปรดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 2

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 792 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

วิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2001

ผู้ออกข้อสอบ Yeahpitlok ทดสอบแล้ว 792 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

วิทยาการคำนวณ ป.1 ตัวชี้วัดที่ 3

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 594 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ ตอนเครื่องหมายพื้นทาง
ข้อสอบใบขับขี่   ชุดมารยาทและจิตสำนึก
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ
ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เครื่องหมายพื้นทาง

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบ การบริหารงานวิชาการ
ข้อสอบชุดที่ 2 การบริหารงานวิชาการ
ข้อสอบชุดที่ 1 การบริหารงานวิชาการ
ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

แนวข้อสอบครู O-NET

ONET วิทยาศาสตร์ ป.6
ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by admin Query 1104 times
ONET ภาษาไทน

ONET ภาษาไทน

Created by nannitra Query 1216 times
ONET วิทยาศาสตร์
ฝึก onet การให้เหตุผล ม.6

แนวข้อสอบเข้า ม.1

สอบเข้า ม.1 สาธิต
แบบทดสอบ บทที่ 1

แนวข้อสอบเข้า ม.4

กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Query 1486 times
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Query 1177 times

แนวข้อสอบภาษาไทย

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง นิราศนรินทร์ ชั้น ม.4
คำสุภาพและคำราชาศัพท์ ป.5
ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by nannitra Query 1280 times
ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

Created by sealplay Query 1342 times
แนวข้อสอบภาษาไทย เข้ามหาวิทยาลัย

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

Properties of Quadrilaterals

Properties of Quadrilaterals

Created by Bowiiz Query 805 times
การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนเชิงซ้อน [ รากที่สอง z<sup>1/2</sup>
จำนวนเชิงซ้อน [สมการกำลังสอง ax<sup>2</sup>+bx+c = 0 ]

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 5
วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 4
วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 3
วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 2
วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 1

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน
คุณลักษณะของผู้นำที่ดีตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด3
ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด2
ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด1

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3 (2/12-16/11/2561)
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ม.2 การเลือกใช้บริการสุขภาพในชีวิตประจำวั
หน่วนที่ ๖ สมรรถภาพทางกาย (๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

แนวข้อสอบศิลปะ

ONET ศิลปะ 2553

ONET ศิลปะ 2553

Created by Phatiphat Query 1203 times
ศิลปะ ปลายภาค ป.4 เทอม 1 ปี 2560
ศิลปะ ม.1 ชุดที่ 1
เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6
เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2001
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ป.4
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง่าย ป.6
ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ป.6

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

V-NET 2019  PAT

V-NET 2019 PAT

Created by teacherdream Query 0 times
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
English and Speaking 2

English and Speaking 2

Created by Wikanda Query 1247 times
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษรอบตัว

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

อาเซียน

อาเซียน

Created by yacha Query 2745 times
พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นไทย
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบงานสารบรรณ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 4

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

พรบ.ควบคุมอาคาร
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบการเงินธนาคารและการคลัง
แนวข้อสอบการเงินธนาคารและการคลัง
แบบทดสอบก่อนเรียนกฎหมายคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 กสท. sheetbook (0)
 แนวข้อสอบวิศวกร5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT sheetbook (1)
 แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป 5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (เครื่องกล) การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - เว็บทำใบขับขี่ สอบบรรจุ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS

google page rank