Thaitestonline.com

กลุ่มข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี , ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี , แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี , ทำข้อสอบออนไลน์, ทำข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีพร้อมเฉลยฟรี, gat, pat, o-net, thai

กลุ่มข้อสอบนี้มีข้อสอบจำนวน 239 ชุด 5282 ข้อ

เลือกกลุ่มข้อสอบ

ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ONET ใบขับขี่ สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4 อ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สอบตำรวจ ปกครองท้องถิ่น กฏหมาย พรบ. ต่างๆ สรรพากร กพ. ภาค ก

ชุดข้อสอบทั้งหมดในกลุ่ม

แบบทดสอบออนไลน์

วิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2001
ผู้ออกข้อสอบ Yeahpitlok ทดสอบแล้ว 224 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

การใช้งานอินเทอร์เน็ต ป.4
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 2671 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง่าย ป.6
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 6924 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 3468 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ป.6
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 5385 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 5540 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ป.6
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 3200 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

หนูประดิษฐ์ของใช้ ป.2
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 1431 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบ วิชาการงาน ป.6 หน่วยที่ 5 งานประดิษฐ์
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 3962 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 30204-2002
ผู้ออกข้อสอบ Yeahpitlok ทดสอบแล้ว 5726 ครั้ง

แบบทดสอบออนไลน์

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 3200-0011
ผู้ออกข้อสอบ Yeahpitlok ทดสอบแล้ว 3719 ครั้ง

กำลังแสดงผลหน้า1 จากทั้งหมด 20หน้า

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - เว็บทำใบขับขี่ สอบบรรจุ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS

google page rank