Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ yeahpitlok

รหัสวิชา : 76417
ชื่อชุดวิชา : วิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2006
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 469 ครั้ง

รหัสวิชา : 82574
ชื่อชุดวิชา : วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 30204-2002
จำนวนข้อ : 40 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1108 ครั้ง

รหัสวิชา : 38833
ชื่อชุดวิชา : วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 3200-0011
จำนวนข้อ : 60 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1163 ครั้ง

รหัสวิชา : 33986
ชื่อชุดวิชา : วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003
จำนวนข้อ : 40 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1299 ครั้ง

รหัสวิชา : 11752
ชื่อชุดวิชา : วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 3204-2106
จำนวนข้อ : 40 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1116 ครั้ง

รหัสวิชา : 27547
ชื่อชุดวิชา : วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 3200-0010
จำนวนข้อ : 40 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1086 ครั้ง

รหัสวิชา : 17986
ชื่อชุดวิชา : วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัสวิชา 3204-2003
จำนวนข้อ : 40 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2736 ครั้ง

รหัสวิชา : 38439
ชื่อชุดวิชา : วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา 3204-2005
จำนวนข้อ : 40 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3132 ครั้ง

รหัสวิชา : 19279
ชื่อชุดวิชา : วิชาการสร้างเว็บไซด์ รหัส 2204-2009
จำนวนข้อ : 40 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3831 ครั้ง

รหัสวิชา : 42591
ชื่อชุดวิชา : วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4791 ครั้ง

รหัสวิชา : 16546
ชื่อชุดวิชา : วิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2204-2002
จำนวนข้อ : 40 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3690 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563