Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ thaitestonline.com

รหัสวิชา : 64884
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา)
จำนวนข้อ : 31 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 9051 ครั้ง

รหัสวิชา : 67543
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3744 ครั้ง

รหัสวิชา : 31318
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนข้อ : 51 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 5074 ครั้ง

รหัสวิชา : 95346
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
จำนวนข้อ : 97 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 26814 ครั้ง

รหัสวิชา : 47832
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง วิชาชีพครูและวิชาการศึกษา
จำนวนข้อ : 50 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 8696 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com

ติดต่อลงโฆษณา