Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ nutnun

รหัสวิชา : 86426
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 5023 ครั้ง

รหัสวิชา : 67576
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบ O-net สังคม ปี 2552 ม.3
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 6217 ครั้ง

รหัสวิชา : 95682
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบ O-net ภาษาไทย ปี 2552 ม.3
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2029 ครั้ง

รหัสวิชา : 71557
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ป.6
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4893 ครั้ง

รหัสวิชา : 32193
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบ O-net สุขศึกษาและพละศึกษา ปี 2550
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2014 ครั้ง

รหัสวิชา : 82198
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2550
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2442 ครั้ง

รหัสวิชา : 93629
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบ O-net ภาษาไทย ปี 2548
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2297 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563