Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ madamink

รหัสวิชา : 71523
ชื่อชุดวิชา : ภาษาอังกฤษรอบตัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1574 ครั้ง

รหัสวิชา : 73719
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบเข้ามหาลัย ภาษาอังกฤษ 2547
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 950 ครั้ง

รหัสวิชา : 91318
ชื่อชุดวิชา : Some and Any
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1173 ครั้ง

รหัสวิชา : 86958
ชื่อชุดวิชา : ประโยคคำสั่ง สั่งห้าม ขอร้อง ในภาษาอังกฤษ
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1266 ครั้ง

รหัสวิชา : 74142
ชื่อชุดวิชา : วิชาภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัย
จำนวนข้อ : 16 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1085 ครั้ง

รหัสวิชา : 79828
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัย
จำนวนข้อ : 17 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 950 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562