Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ krutae

รหัสวิชา : 46513
ชื่อชุดวิชา : เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา 100 ข้อ(ชุดย่อยที่4)
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 5454 ครั้ง

รหัสวิชา : 56865
ชื่อชุดวิชา : เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา 100 ข้อ(ชุดย่อยที่3)
จำนวนข้อ : 25 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3212 ครั้ง

รหัสวิชา : 26946
ชื่อชุดวิชา : เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา 100 ข้อ(ชุดย่อยที่2)
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3006 ครั้ง

รหัสวิชา : 78134
ชื่อชุดวิชา : เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา 100 ข้อ(ชุดย่อยที่1)
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4740 ครั้ง

รหัสวิชา : 35176
ชื่อชุดวิชา : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3346 ครั้ง

รหัสวิชา : 25298
ชื่อชุดวิชา : พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
จำนวนข้อ : 14 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3706 ครั้ง

รหัสวิชา : 65395
ชื่อชุดวิชา : ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
จำนวนข้อ : 12 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3829 ครั้ง

รหัสวิชา : 65152
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2739 ครั้ง

รหัสวิชา : 67266
ชื่อชุดวิชา : แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
จำนวนข้อ : 15 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4183 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com

ติดต่อลงโฆษณา