Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ Thiwaporn

รหัสวิชา : 46144
ชื่อชุดวิชา : วิชาโปรแกรมบริหารทรัพยากรย์มนุษย์(ปลายภาค)
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 697 ครั้ง

รหัสวิชา : 66588
ชื่อชุดวิชา : การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1186 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.