Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ SUWAT

รหัสวิชา : 17433
ชื่อชุดวิชา : วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1062 ครั้ง ⇒ รายงานผลคะแนนวิชานี้

รหัสวิชา : 51776
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบ ม.1 สมองและไขสันหลัง
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 890 ครั้ง ⇒ รายงานผลคะแนนวิชานี้

รหัสวิชา : 86886
ชื่อชุดวิชา : พัฒนาการในวัยรุ่น
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 771 ครั้ง ⇒ รายงานผลคะแนนวิชานี้

รหัสวิชา : 58833
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1905 ครั้ง ⇒ รายงานผลคะแนนวิชานี้

รหัสวิชา : 55823
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – Test)
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 813 ครั้ง ⇒ รายงานผลคะแนนวิชานี้

รหัสวิชา : 17672
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1106 ครั้ง ⇒ รายงานผลคะแนนวิชานี้

รหัสวิชา : 34285
ชื่อชุดวิชา : ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 880 ครั้ง ⇒ รายงานผลคะแนนวิชานี้

รหัสวิชา : 59155
ชื่อชุดวิชา : เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
จำนวนข้อ : 22 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 769 ครั้ง ⇒ รายงานผลคะแนนวิชานี้

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com

ติดต่อลงโฆษณา