Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ SUWAT

รหัสวิชา : 17433
ชื่อชุดวิชา : วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1697 ครั้ง

รหัสวิชา : 51776
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบ ม.1 สมองและไขสันหลัง
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1516 ครั้ง

รหัสวิชา : 86886
ชื่อชุดวิชา : พัฒนาการในวัยรุ่น
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1374 ครั้ง

รหัสวิชา : 58833
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2685 ครั้ง

รหัสวิชา : 55823
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – Test)
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1199 ครั้ง

รหัสวิชา : 17672
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1518 ครั้ง

รหัสวิชา : 34285
ชื่อชุดวิชา : ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1652 ครั้ง

รหัสวิชา : 59155
ชื่อชุดวิชา : เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
จำนวนข้อ : 22 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1314 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.