Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ vichakarnpsu

 

 

27387 - วิชาวิทยาศาสตร์ม.1 ชุดที่29
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2419 ครั้ง
33583 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1103 ครั้ง
31693 - วิชาวิทยาศาสตร์ม.1 ชุดที่31
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1041 ครั้ง
39377 - วิชาวิทยาศาสตร์ม.1 ชุดที่32
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1078 ครั้ง
11745 - วิชาวิทยาศาสตร์ม.1 ชุดที่35
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 958 ครั้ง
89768 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1047 ครั้ง
26198 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1049 ครั้ง
73562 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1435 ครั้ง
41779 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1517 ครั้ง
64838 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1693 ครั้ง
25848 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่7
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1211 ครั้ง
74656 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 940 ครั้ง
79233 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 919 ครั้ง
26931 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1207 ครั้ง
82152 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 994 ครั้ง
13157 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 942 ครั้ง
24311 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 995 ครั้ง
85737 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 835 ครั้ง
77912 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 809 ครั้ง
28484 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 886 ครั้ง
78766 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่7
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 864 ครั้ง
52976 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่8
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 942 ครั้ง
87982 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1199 ครั้ง
62948 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 941 ครั้ง
26397 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 976 ครั้ง
81747 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1290 ครั้ง
92611 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1565 ครั้ง
39266 - Word Formation1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1051 ครั้ง
33495 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1033 ครั้ง
99281 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 939 ครั้ง
32423 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 960 ครั้ง
34716 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 955 ครั้ง
57333 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1054 ครั้ง
51975 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 888 ครั้ง
93271 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 996 ครั้ง
25429 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 909 ครั้ง
49862 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 952 ครั้ง
27643 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 864 ครั้ง
92777 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 806 ครั้ง
99145 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 733 ครั้ง
41953 - แบบทดสอบเกี่ยวกับพลังงาน
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2017 ครั้ง
15667 - วิทยาสตร์ทั่วไป
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1290 ครั้ง
63792 - พลังงานลม
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1906 ครั้ง
48442 - แสงอาทิตย์
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 930 ครั้ง
34218 - พลังงานทดแทน
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1716 ครั้ง
62354 - พลังงานไฟฟ้า
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1333 ครั้ง
41463 - วิกฤตการณ์พลังงาน
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1507 ครั้ง
72587 - วิกฤตพลังงาน
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1540 ครั้ง
74143 - สภาวะโลกร้อน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 926 ครั้ง
98717 - บทที่7 วิกฤตการณ์พลังงาน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 728 ครั้ง
42874 - การจัดการสิ่งแวดล้อม
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 772 ครั้ง
26164 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 983 ครั้ง
27532 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1039 ครั้ง
73989 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 713 ครั้ง
23724 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 788 ครั้ง
26842 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 726 ครั้ง
28381 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 757 ครั้ง
13572 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1258 ครั้ง
39998 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 911 ครั้ง
56216 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่7
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 962 ครั้ง
99689 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่8
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 906 ครั้ง
43235 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่9
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 734 ครั้ง
56735 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่10
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 876 ครั้ง
44673 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่11
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 857 ครั้ง
82159 - การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 930 ครั้ง
71378 - มารยาทงามแบบไทย ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1407 ครั้ง
63531 - หลักคำสอนสำคัญของศาสนาต่างๆ ป.4
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1092 ครั้ง
13252 - ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 950 ครั้ง
44211 - การฝึกเจริญสติ ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 677 ครั้ง
24798 - ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์ ป.4
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 754 ครั้ง
67577 - แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1677 ครั้ง
65634 - ประเพณีทั่วไทย ป.4
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 718 ครั้ง
61774 - พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1381 ครั้ง
63715 - การเลือกซื้อสินค้าและบริการ ป.4
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1320 ครั้ง
59138 - ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2176 ครั้ง
19438 - สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ป.4
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2035 ครั้ง
89677 - การนับช่วงเวลา ป.4
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2459 ครั้ง
43167 - การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2288 ครั้ง
79991 - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1709 ครั้ง
43741 - อำนาจอธิปไตย ป.4
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2006 ครั้ง
92962 - เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ ป.4
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1466 ครั้ง
84264 - การปฏิบัติตนในศาสนพิธี ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 851 ครั้ง
89874 - อาณาจักรสุโขทัย ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5104 ครั้ง
67778 - หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย ป.4
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2309 ครั้ง
94113 - พัฒนาการของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1831 ครั้ง
13288 - วัฏจักรของพืชดอก ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2454 ครั้ง
36585 - เซลล์สุริยะ ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 7065 ครั้ง
55822 - ดินในท้องถิ่นเรา ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 10287 ครั้ง
81746 - หน้าที่และโครงสร้างของพืชดอก ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1641 ครั้ง
36291 - การเจริญเติบโตของพืช ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1622 ครั้ง
61411 - อาหารดีมีประโยชน์ ป.4
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 766 ครั้ง
49515 - อาหารกับสารเคมี ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 862 ครั้ง
37394 - พลังงานแสงเป็นอย่างไร ป.4
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 842 ครั้ง
78128 - หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1001 ครั้ง
55331 - ระบบสุริยะ ป.4
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1173 ครั้ง
58166 - สระ ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1115 ครั้ง
95844 - ลักษณนาม ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 993 ครั้ง
52386 - วรรณยุกต์ ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 740 ครั้ง
63893 - คำควบกล้ำ ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1376 ครั้ง
29384 - อักษรย่อเครื่องหมายวรรคตอน ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4795 ครั้ง
37682 - คำสุภาพและคำราชาศัพท์ ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1913 ครั้ง
35314 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่12
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 626 ครั้ง
77169 - วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 699 ครั้ง
27635 - วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่3
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 754 ครั้ง
11667 - วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1423 ครั้ง
17752 - วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่3
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 799 ครั้ง
74713 - วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่4
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 755 ครั้ง
55927 - วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1062 ครั้ง
35456 - ทัศนธาตุและหลัการออกแบบ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1439 ครั้ง
85757 - วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่6
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 735 ครั้ง
17394 - วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่7
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1237 ครั้ง
93734 - วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่8
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1184 ครั้ง
49233 - วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่9
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1197 ครั้ง
67476 - วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่2
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 918 ครั้ง
52838 - วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 739 ครั้ง
74116 - วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 629 ครั้ง
14545 - วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่5
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 763 ครั้ง
15947 - วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่6
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 675 ครั้ง
28978 - วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่1
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 671 ครั้ง
38235 - วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1271 ครั้ง
13962 - วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1030 ครั้ง
76671 - วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 992 ครั้ง
15463 - การใช้สระ คำที่ใช้ ใอ ไอ อัย ไอย ป.4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2217 ครั้ง
84583 - ภาษาถิ่น ป.4
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 9209 ครั้ง
25243 - วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่10
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 772 ครั้ง
28846 - ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2224 ครั้ง
73991 - คำที่มีความหมายเหมือนกัน ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1037 ครั้ง
47945 - อักษรนำ ป.4
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2526 ครั้ง
12848 - วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่12
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 985 ครั้ง
82628 - วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่13
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 762 ครั้ง
47987 - วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 879 ครั้ง
54468 - วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่5
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 720 ครั้ง
37912 - วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่7
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 853 ครั้ง
43268 - วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่8
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 924 ครั้ง
16562 - วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่9
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1077 ครั้ง
85412 - คำที่มีตัวการันต์ ป.4
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4754 ครั้ง
35425 - การเขียนเรียงความ ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1972 ครั้ง
23399 - การอ่านบทร้อยกรอง ร้อยแก้ว อาขยาน ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5783 ครั้ง
47881 - วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1572 ครั้ง
77348 - สุภาษิต สำนวน และคำพังเพย ป.4
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1710 ครั้ง
79493 - คำราชาศัพท์ ป.4 ชุดที่ 1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1230 ครั้ง
84952 - คำราชาศัพท์ ป.4 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 808 ครั้ง
34142 - คำศัพท์น่ารู้ ป.4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 861 ครั้ง
93189 - แม่เหล็กไฟฟ้า ป.6
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3447 ครั้ง
29722 - ระบบอวัยวะในร่างกาย ป.6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1730 ครั้ง
32583 - การเจริญเติบโตของร่างกาย ป.6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1293 ครั้ง
43251 - วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1118 ครั้ง
13287 - โซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต ป.6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1239 ครั้ง
75397 - แปลคำศัพท์ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1179 ครั้ง
25624 - วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 927 ครั้ง
91713 - วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1014 ครั้ง
91194 - ทรัพยากรธรรมชาติ ป.6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1325 ครั้ง
66883 - สารรอบตัวเรา และอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ป.6
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1079 ครั้ง
38755 - ไฟฟ้าน่ารู้ ป.6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1107 ครั้ง
76615 - ฤดูกาลต่างๆ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1620 ครั้ง
46225 - ท่องอวกาศ ป.6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 782 ครั้ง
57696 - วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่7
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 901 ครั้ง
31257 - โครงงานและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ป.6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1872 ครั้ง
23185 - พลังงาน ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1134 ครั้ง
17894 - มรดกทางวัฒนธรรมจากพระพุทธศาสนา ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1092 ครั้ง
11467 - ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 734 ครั้ง
42183 - เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1643 ครั้ง
27485 - ความสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1702 ครั้ง
88732 - เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1198 ครั้ง
78757 - ภูมิภาคของประเทศไทย ป.5
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3092 ครั้ง
49926 - วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่8
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1100 ครั้ง
15289 - อาณาจักรอยุธยา ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1877 ครั้ง
47927 - อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทย ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2101 ครั้ง
79737 - อารยธรรมดินเดียและจีนที่มีต่อไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 655 ครั้ง
88724 - หน้าที่ของธนาคาร ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2830 ครั้ง
52986 - มรรยาทชาวพุทธ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 706 ครั้ง
66912 - โอวาท 3 ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2567 ครั้ง
29553 - องค์ประกอบและความสำคัญพระไตรปิฎก ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1361 ครั้ง
64773 - วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่9
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 819 ครั้ง
51516 - พระรัตนตรัย ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1451 ครั้ง
91493 - พุทธประวัติ ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3333 ครั้ง
98784 - ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 774 ครั้ง
72497 - ไตรสิกขา ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1868 ครั้ง
48789 - การปกครองระดับจังหวัด ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 876 ครั้ง
49175 - ภาษีในชีวิตประจำวัน ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 863 ครั้ง
58791 - พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาชาติไทย ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 730 ครั้ง
85765 - รัฐธรรมนูญของไทย ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 592 ครั้ง
93995 - กฎหมายน่ารู้ ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 643 ครั้ง
88672 - วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่10
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 755 ครั้ง
23426 - สิ่งแวดล้อมทางสัมคมและวัฒนธรรม ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 824 ครั้ง
12162 - ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2621 ครั้ง
39255 - หน้าที่ชาวพุทธ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 988 ครั้ง
94851 - ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 692 ครั้ง
53142 - วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1636 ครั้ง
81743 - วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่5
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 643 ครั้ง
17858 - วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 847 ครั้ง
78545 - วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่7
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 877 ครั้ง
94398 - วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่8
จำนวน 18 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 557 ครั้ง
34365 - วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่9
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 998 ครั้ง
21375 - วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่10
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1107 ครั้ง
96657 - ประเพณีทั่วไทย ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 615 ครั้ง
43664 - การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาและการบริหารจิต เจริญปัญญา ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 781 ครั้ง
37926 - ศาสนิกชนตัวอย่าง ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1055 ครั้ง
88689 - มารยาทงามแบบไทย ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 631 ครั้ง
78411 - ศาสนากับชีวิต ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1267 ครั้ง
28795 - หลักธรรมศาสนาต่างๆ ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1275 ครั้ง
83796 - การปฏิบัติตนในศาสนพิธี ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1372 ครั้ง
23618 - พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 765 ครั้ง
87739 - วัฒนธรรมกับการดำรงชีวิต ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 664 ครั้ง
16731 - ระบบเศรษฐกิจ ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 989 ครั้ง
17853 - ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 920 ครั้ง
93712 - เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1136 ครั้ง
98285 - สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 648 ครั้ง
47614 - ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 713 ครั้ง
89382 - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 601 ครั้ง
48378 - สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 771 ครั้ง
65819 - ประวัติศาสตร์ชาติไทย ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 655 ครั้ง
53128 - พัฒนาการทางด้านต่างๆ ในสมัยประวัติศาสตร์ ป.5
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 589 ครั้ง
12613 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 745 ครั้ง
55735 - ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนไทย ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 552 ครั้ง
16388 - การผลิตและการบริโภค ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2142 ครั้ง
64422 - ความสำคัญของเวลา ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 566 ครั้ง
62482 - บรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 633 ครั้ง
71249 - สังคมไทยน่าอยู่ ป.5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 581 ครั้ง
66464 - วันสำคัญของไทย ป.5
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 646 ครั้ง
93459 - ในหลวงกับการพัฒนา ป.5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 996 ครั้ง
33255 - อริยสัจ 4 ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1614 ครั้ง
89552 - ความสำคัญของเวลา ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 742 ครั้ง
66952 - ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ธรรมชาติของสังคมไทย ป.6
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1113 ครั้ง
63973 - ภูมิภาคของเรา ป.6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 673 ครั้ง
21537 - โอวาท 3 ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1542 ครั้ง
96959 - พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2137 ครั้ง
54792 - เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ป.6
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1036 ครั้ง
71499 - บรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อ ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 778 ครั้ง
36555 - เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.6
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3309 ครั้ง
18738 - อาณาจักรสุโขทัย ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1090 ครั้ง
28542 - โลกและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 918 ครั้ง
72787 - ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1225 ครั้ง
33673 - ภาษีในชีวิตประจำวัน ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1447 ครั้ง
33336 - ครอบครัวกับสังคม ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 710 ครั้ง
11483 - ประเพณีทั่วไทย ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 854 ครั้ง
92675 - ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน และรายได้ของรัฐ ป.6
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 756 ครั้ง
99768 - สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ป.6
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1294 ครั้ง
99665 - ศาสนิกชนตัวอย่าง ป.6
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 698 ครั้ง
58982 - ความสำคัญของพุทธศาสนา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 930 ครั้ง
63355 - การเมืองและการมีส่วนร่วม ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 658 ครั้ง
95457 - ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ หลักธรรมในการพัฒนาตนเอง ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 773 ครั้ง
96994 - พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 811 ครั้ง
53586 - เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 815 ครั้ง
18993 - การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาและการบริหารจิต เจริญปัญญา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 927 ครั้ง
95973 - ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 727 ครั้ง
15568 - สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 773 ครั้ง
32785 - ประวัติศาสตร์ชาติไทย ป.6
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 671 ครั้ง
63368 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1222 ครั้ง
19172 - การผลิตและการบริโภค ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1686 ครั้ง
78691 - บุคคลสำคัญ ป.6
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 583 ครั้ง
46421 - สมัยรัตนโกสินทร์ ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1337 ครั้ง
46749 - วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่22
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 892 ครั้ง
38679 - วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่23
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 903 ครั้ง
25376 - วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่24
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1353 ครั้ง
47698 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่16
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 897 ครั้ง
32159 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่17
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 953 ครั้ง
76199 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่18
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2019 ครั้ง
39237 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่19
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 798 ครั้ง
35294 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 777 ครั้ง
77335 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 725 ครั้ง
71493 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสรรพ์ ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 988 ครั้ง
57925 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 737 ครั้ง
56615 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 950 ครั้ง
24732 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1005 ครั้ง
87495 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่22
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 960 ครั้ง
81611 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 768 ครั้ง
93398 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่23
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 779 ครั้ง
73133 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1107 ครั้ง
31972 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่24
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 807 ครั้ง
69126 - วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 5
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 895 ครั้ง
75581 - สอบ สังคม(ป.5)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1093 ครั้ง
82753 - วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่ 5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 638 ครั้ง
69192 - วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5
จำนวน 18 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 565 ครั้ง
22781 - วิชาสุขศึกษาป.4 ชุดที่1
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1123 ครั้ง
18291 - วิชาสุขศึกษาป.5 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 888 ครั้ง
51676 - วิชาสุขศึกษาป.6 ชุดที่1
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 847 ครั้ง
75268 - วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 595 ครั้ง
44251 - วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่8
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 635 ครั้ง
23533 - พระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 731 ครั้ง
74722 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่13
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 670 ครั้ง
87339 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่15
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 595 ครั้ง
63129 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่16
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 841 ครั้ง
15725 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่17
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1356 ครั้ง
18636 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่18
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 642 ครั้ง
25165 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่19
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 656 ครั้ง
93235 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่20
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 872 ครั้ง
17948 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่21
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 963 ครั้ง
97862 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่22
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 955 ครั้ง
94396 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่23
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 803 ครั้ง
58483 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่24
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1788 ครั้ง
56127 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่25
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 541 ครั้ง
51389 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่27
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 927 ครั้ง
88232 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 723 ครั้ง
51147 - วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่29
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 755 ครั้ง
55217 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่26
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 627 ครั้ง
82948 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่27
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 669 ครั้ง
22425 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4279 ครั้ง
41619 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2934 ครั้ง
31373 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 861 ครั้ง
57589 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 748 ครั้ง
44593 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1177 ครั้ง
62572 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่7
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1092 ครั้ง
56558 - ติวเข้มคณิตศาสตร์ป.6เข้าม.1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1008 ครั้ง
97799 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่8
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1135 ครั้ง
22931 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่9
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 895 ครั้ง
44278 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่10
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 654 ครั้ง
66983 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่11
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 738 ครั้ง
55415 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่12
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 755 ครั้ง
63193 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่13
จำนวน 18 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 580 ครั้ง
14334 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่14
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2234 ครั้ง
67613 - วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่15
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4005 ครั้ง
59183 - ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1266 ครั้ง
71431 - วิชาภาษาไทยม.4 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1316 ครั้ง
93149 - ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 949 ครั้ง
45574 - ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 789 ครั้ง
26411 - ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2320 ครั้ง
42954 - ทวีปอเมริกาเหนือ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 835 ครั้ง
25975 - ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 793 ครั้ง
42236 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 746 ครั้ง
48531 - วิกฤตการณ์โลกร้อน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 626 ครั้ง
33371 - ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่8
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 919 ครั้ง
51224 - ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่9
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 955 ครั้ง
37669 - เรื่อง การคูณการหาร จำนวน ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 941 ครั้ง
23983 - ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่10
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1734 ครั้ง
46136 - เรื่อง เงิน ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2129 ครั้ง
37685 - ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 629 ครั้ง
27634 - ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1328 ครั้ง
78387 - สอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่9
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 917 ครั้ง
65698 - ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2728 ครั้ง
35329 - ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1897 ครั้ง
48814 - ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1497 ครั้ง
89628 - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 824 ครั้ง
11518 - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1025 ครั้ง
36571 - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 951 ครั้ง
86892 - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1302 ครั้ง
58171 - สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2877 ครั้ง
26927 - เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ป.4
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 868 ครั้ง
42523 - เงินและสถาบันการเงิน ป.4
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 976 ครั้ง
76337 - รัฐธรรมนูญของไทย ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 550 ครั้ง
23335 - ตัวอย่างการทำความดีของบุคคลในครอบครัว ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 711 ครั้ง
21985 - พุทธศาสนสุภาษิต ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1640 ครั้ง
12873 - พุทธประวัติ ป.4
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1181 ครั้ง
98667 - ประวัติศาสดา ป.4
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3203 ครั้ง
47147 - การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1354 ครั้ง
66831 - สังคมไทยน่าอยู่ ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 599 ครั้ง
93867 - สถานภาพของบุคคล ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 673 ครั้ง
91724 - สิทธิพื้นฐาน ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 611 ครั้ง
75937 - พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1629 ครั้ง
56946 - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 636 ครั้ง
89624 - วันสำคัญของไทย ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 937 ครั้ง
63976 - หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1380 ครั้ง
39373 - ประวัติศาสตร์ชาติไทย ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 669 ครั้ง
43477 - ประชากรและสิ่งแวดล้อม ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 574 ครั้ง
12563 - สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1428 ครั้ง
49635 - ศาสนพิธี ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 964 ครั้ง
95215 - ระบบเศรษฐกิจ ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 590 ครั้ง
89947 - สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1450 ครั้ง
45733 - การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 623 ครั้ง
95565 - สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1179 ครั้ง
98935 - สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1092 ครั้ง
17685 - สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1334 ครั้ง
26727 - สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1357 ครั้ง
15984 - ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5808 ครั้ง
42284 - ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่7
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1692 ครั้ง
81456 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่29
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 875 ครั้ง
14256 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่30
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1694 ครั้ง
26315 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่31
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 894 ครั้ง
61132 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่32
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 762 ครั้ง
45967 - ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่8
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 864 ครั้ง
71896 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่33
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 836 ครั้ง
13555 - ภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 614 ครั้ง
64147 - ทรัพยากรธรรมชาติกับท้องถิ่น ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 716 ครั้ง
16743 - บรรทัดฐานและวัฒนธรรมของสังคม ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 760 ครั้ง
25876 - กฎหมายใกล้ตัว ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 696 ครั้ง
52685 - การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 630 ครั้ง
99671 - วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่34
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 547 ครั้ง
28363 - กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น(ร.1-3)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1425 ครั้ง
49483 - ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1244 ครั้ง
84199 - ประวัติศาสตร์ ป.3 ชุดที่1
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 850 ครั้ง
35765 - ประวัติศาสตร์ ป.4 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1179 ครั้ง
12651 - ประวัติศาสตร์ ป.4 ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1077 ครั้ง
86162 - ธาตุและสารประกอบ
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 9131 ครั้ง
98634 - ประวัติศาสตร์ ป.4 ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2271 ครั้ง
25944 - ประวัติศาสตร์ ป.5 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 843 ครั้ง
68982 - ประวัติศาสตร์ ป.5 ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 882 ครั้ง
18569 - เซลล์ของสิ่งมีชีวิต(จัดทำโดยรินกะ)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1267 ครั้ง
47239 - ประวัติศาสตร์ ป.5 ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1016 ครั้ง
99995 - ประวัติศาสตร์ ป.5 ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 972 ครั้ง
85275 - ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 834 ครั้ง
88125 - ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1109 ครั้ง
16988 - ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 732 ครั้ง
57812 - ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 667 ครั้ง
66636 - ศาสนาอื่นๆ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 982 ครั้ง
15994 - สอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่14
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 788 ครั้ง
46652 - สอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่24
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 890 ครั้ง
31938 - สอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่30
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 872 ครั้ง
37552 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 774 ครั้ง
57198 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่7
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 714 ครั้ง
46614 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่8
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 748 ครั้ง
62372 - เรื่อง เครื่องมือเกษตร ป.3
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1125 ครั้ง
99192 - เรื่อง พืชผักสวนครัว ป.3
จำนวน 18 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 942 ครั้ง
54163 - เรื่อง สัตว์เลี้ยง ป.3
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 595 ครั้ง
11382 - อาณาจักรสุโขทัย
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 652 ครั้ง
91126 - งานธุรกิจ ป.4 ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 612 ครั้ง
22248 - งานธุรกิจ ป.4 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 684 ครั้ง
52492 - เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของฉัน ป.4
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2067 ครั้ง
54152 - เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ป.4 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1036 ครั้ง
87795 - เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ป.4 ชุดที่2
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 922 ครั้ง
38924 - วิชางานบ้าน ป.5 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1355 ครั้ง
65238 - วิชางานบ้าน ป.5 ชุดที่3
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 677 ครั้ง
24164 - เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านงานเกษตร ป.5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3235 ครั้ง
85387 - เรื่อง พืชผักสวนครัว ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1135 ครั้ง
15183 - เรื่อง สัตว์เลี้ยงของฉัน ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 821 ครั้ง
37868 - เรื่อง ความรู้พื้นฐานงานช่าง ป.5
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1220 ครั้ง
76225 - วิชางานประดิษฐ์ ป.5
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2329 ครั้ง
33922 - เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ป.5
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1420 ครั้ง
69438 - งานธุรกิจ ป.5
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 864 ครั้ง
86711 - เรื่อง ระบบการแลกเปลี่ยน ป.5
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 578 ครั้ง
55216 - เรื่อง การติดต่อสื่อสาร ป.5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 759 ครั้ง
48944 - เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ ป.5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 562 ครั้ง
42658 - เรื่อง บ้านของฉัน ป.6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 602 ครั้ง
98274 - เรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่ ป.6
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 996 ครั้ง
27846 - เรื่อง อาหารและโภชนาการ ป.6
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2287 ครั้ง
25272 - เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว ป.6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2676 ครั้ง
13992 - เรื่อง สัตว์เลี้ยงแสนรัก ป.6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1768 ครั้ง
47123 - วิชางานประดิษฐ์ ป.6
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2291 ครั้ง
96826 - วิชางานช่าง ป.6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1250 ครั้ง
86293 - เรื่อง การประกอบอาชีพ ป.6
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 690 ครั้ง
24427 - เรื่อง มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 820 ครั้ง
23539 - เรื่อง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ป.6
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1206 ครั้ง
72911 - ภาษาไทย ม.2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 951 ครั้ง
83831 - เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.3 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 753 ครั้ง
16779 - เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.3 ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 831 ครั้ง
86749 - เรื่อง การวัด ป.3
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1262 ครั้ง
98644 - เรื่อง เวลา ป.3
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1176 ครั้ง
85726 - เรื่อง รูปแบบและความสัมพันธ์ ป.3
จำนวน 17 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 632 ครั้ง
16128 - สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2547) ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 862 ครั้ง
62389 - เรื่อง บวก ลบ คูณ หารระคน ป.3 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 585 ครั้ง
73227 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 650 ครั้ง
67144 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 661 ครั้ง
29419 - สอบภาษาไทย
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 813 ครั้ง
18513 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่8
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 671 ครั้ง
64313 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 613 ครั้ง
79429 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่6
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 697 ครั้ง
45512 - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่9
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 712 ครั้ง
45575 - เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 832 ครั้ง
43326 - แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่1
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 611 ครั้ง
99146 - เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่2
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 541 ครั้ง
39758 - แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่2
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 611 ครั้ง
69545 - แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่3
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1362 ครั้ง
14452 - แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 570 ครั้ง
74589 - แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่5
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 531 ครั้ง
67125 - แนวสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่10
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 511 ครั้ง
16762 - สารอาหาร
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 583 ครั้ง
83692 - เรื่อง การคูณ ป.4 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 696 ครั้ง
78199 - การคูณ
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 768 ครั้ง
95176 - เมืองหลวงของยุโรป
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1103 ครั้ง
42974 - แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 808 ครั้ง
89812 - แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 775 ครั้ง
12493 - แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 983 ครั้ง
75548 - คณิตศาสตร์ป.3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 546 ครั้ง
29553 - แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่2
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1361 ครั้ง
72824 - แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่5
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1010 ครั้ง
62924 - แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่4
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 908 ครั้ง
61998 - เรื่อง การวัดความยาว ป.4
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1402 ครั้ง
23495 - แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3280 ครั้ง
87174 - เรื่อง การชั่ง ป.4
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1761 ครั้ง
66621 - เรื่อง การตวง ป.4
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1436 ครั้ง
92691 - แนวสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2283 ครั้ง
25346 - แนวสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4731 ครั้ง
92778 - ระบบเครือข่าย ชั้น ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 645 ครั้ง
61812 - ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2444 ครั้ง
49281 - เรื่อง เวลา ป.4
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1064 ครั้ง
11626 - ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 718 ครั้ง
77783 - วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 741 ครั้ง
73833 - แบบทดสอบปลายภาควิชาภาษาไทยชั้นม.6
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1110 ครั้ง
64298 - พื้นที่ผิวและปริมาตร
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1970 ครั้ง
72689 - จำนวนนับไม่เกิน 100,000
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 796 ครั้ง
47193 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ดนตรี)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 801 ครั้ง
23267 - การคายน้ำ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 654 ครั้ง
12551 - สมบัติจำนวนนับ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 719 ครั้ง
74134 - งานประดิษฐ์ ชั้น ม.2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1215 ครั้ง
17956 - อาหารและสารเสพติด
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1056 ครั้ง
36223 - ระบบสุริยะ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 772 ครั้ง
87289 - จำนวนนับ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 540 ครั้ง
64963 - การอ่านจับใจความ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1501 ครั้ง
35652 - อาเซียนศึกษา ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 803 ครั้ง
73419 - คณิต ม.1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 698 ครั้ง
28357 - โครงสร้างและหน้าที่ของดอกไม้
จำนวน 15 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1700 ครั้ง

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย