Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ papat11

 

 

84658 - แนวข้อสอบวิชาชีพครู (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
จำนวน 101 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 12866 ครั้ง
44971 - ข้อสอบอุปมาอุปไมย
จำนวน 125 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 119884 ครั้ง
34458 - แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
จำนวน 562 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 7056 ครั้ง

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย