Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ atcomink

 

 

94525 - คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
จำนวน 3787 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2945 ครั้ง
74347 - โปรแกรม Microsoft Office Excel
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1120 ครั้ง
19739 - แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3737 ครั้ง
63475 - แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 4
จำนวน 24 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5231 ครั้ง
81675 - แนวข้อสอบ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 153885 ครั้ง
37761 - แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 9459 ครั้ง
27517 - แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 26339 ครั้ง
51668 - แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3247 ครั้ง
54832 - ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย
จำนวน 42 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 19068 ครั้ง
88451 - แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย
จำนวน 90 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 12163 ครั้ง
98892 - แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ
จำนวน 54 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5774 ครั้ง
23314 - แนวข้อสอบวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 11059 ครั้ง
53416 - แนวข้อสอบ
จำนวน 46 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2450 ครั้ง
97538 - ข้อสอบรอบอาทิตย์
จำนวน 42 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1509 ครั้ง
73864 - แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป
จำนวน 249 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5810 ครั้ง
26992 - แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
จำนวน 96 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 26529 ครั้ง
66142 - การวิจัยทางการศึกษา
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4000 ครั้ง
95946 - แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)
จำนวน 93 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 8215 ครั้ง
48719 - แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์
จำนวน 389 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 12548 ครั้ง
44353 - แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ
จำนวน 626 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 14644 ครั้ง
81918 - แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
จำนวน 66 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 9303 ครั้ง
94626 - ข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ปี 2553
จำนวน 60 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 8824 ครั้ง
74974 - แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 300 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 10276 ครั้ง
92332 - ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ
จำนวน 146 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 142624 ครั้ง
54899 - แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ
จำนวน 80 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 60924 ครั้ง
29273 - แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์
จำนวน 60 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 10816 ครั้ง
14485 - แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อ
จำนวน 60 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5065 ครั้ง
15939 - แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ
จำนวน 50 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4254 ครั้ง
83473 - แนวข้อสอบ O-Net วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 284 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4930 ครั้ง
85397 - ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552
จำนวน 86 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4958 ครั้ง
26221 - ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 33488 ครั้ง
53132 - ภาษาอังกฤษ Present Tense ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2152 ครั้ง
39232 - แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
จำนวน 295 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 10441 ครั้ง
14294 - แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557
จำนวน 88 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 18959 ครั้ง
74689 - แบบทดสอบเรื่อง การใช้งาน Microsoft Word
จำนวน 93 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 7193 ครั้ง
31758 - คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ
จำนวน 578 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3285 ครั้ง
78289 - แบบทดสอบออนไลน์ชุดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
จำนวน 42 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4413 ครั้ง
16359 - แบบทดสอบออนไลน์ใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4650 ครั้ง
76726 - ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
จำนวน 21 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5547 ครั้ง
22883 - ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4751 ครั้ง
58941 - ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์-
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3726 ครั้ง
91789 - ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 2562 หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 9026 ครั้ง
12635 - ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 31849 ครั้ง
34541 - ข้อสอบ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ชุดที่ 1
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3920 ครั้ง
27695 - ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1517 ครั้ง
24433 - ข้อมูลและสารสนเทศ และกระบวนการแก้ปัญหา
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1420 ครั้ง
22892 - เทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1822 ครั้ง
96675 - การจัดการสารสนเทศ ชั้น ม.1
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3702 ครั้ง
12386 - คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4451 ครั้ง
54485 - การทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2541 ครั้ง
65363 - คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A
จำนวน 40 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2342 ครั้ง
25232 - ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนเครื่องหมายพื้นทาง
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 19460 ครั้ง
75739 - ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
จำนวน 66 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 20207 ครั้ง
71914 - ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนรูปภาพจราจร
จำนวน 60 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 26144 ครั้ง
68631 - ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนการรับรู้สถานการณ์อันตราย
จำนวน 22 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 9426 ครั้ง
35946 - ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนการบำรุงรักษารถ
จำนวน 23 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 13565 ครั้ง
36517 - ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนมารยาทและจิตสำนึก
จำนวน 22 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 8163 ครั้ง
26712 - เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 10671 ครั้ง
SCI1001 - แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3062 ครั้ง

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - ร ร‡รงยบรคยทร‚ร ยทรŠรรยนรคร…ยนรฌ
ร ร‡รงยบรคยทร‚ร ยทรŠรรยนรคร…ยนรฌ | Lesson PLAN | FACEBOOK