จำนวนเชิงซ้อน( i ยกกำลัง n )
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. (-i)-12 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
2. i2018 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
3. i2560 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
4. i2560 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
5. (-i)-7 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
6. (-i)7 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
7. i2020 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
8. i28 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
9. i2559 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
10. (-i)-8 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713