เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านประเภทเครื่องสี
  สะล้อ
  โปงลาง
  พิณ
  ซึง
2. ระนาดเอก ถูกสร้างสรรค์มาจากวัสดุใด
  ไม้
  เหล็ก
  พลาสติก
  อะลูมิเนียม
3. หลวงประดิษฐ์ไพเราะ มีผลงานเด่นข้อใด
  ชนะการประกวดตีระนาด
  นำอังกะลุงมาใช้ครั้งแรก
  คิดค้นท่ารำวงมาตรฐาน
  แต่งเพลงชาติไทย
4. การผิวปาก เป็นวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีประเภทใด
  เครื่องดีด
  เครื่องสี
  เครื่องตี
  เครื่องเป่า
5. นักเรียนมีส่วนในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอย่างไร
  สะสมภาพศิลปินต่างๆ
  เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี
  ค้นหาเครื่องดนตรีในอดีต
  หาซื้อเพลงเก่าๆ มาเก็บไว้
6. ถ้ามีโอกาสสัมภาษณ์ศิลปิน ควรซักถามเรื่องใดมากที่สุด
  อายุในปัจจุบัน
  ญาติพี่น้องของศิลปิน
  ค่าจ้างจากการแต่งเพลง
  แรงบันดาลใจในการแต่งเพลง
7. เครื่องดนตรีท้องถิ่นข้อใดที่มีความคล้ายกัน
  ขิม – สะล้อ
  สะล้อ – ฆ้องคู่
  ซึง – พิณ
  โปงลาง – ซอด้วง
8. บุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกำเนิดดนตรีพื้นบ้าน
  ข้าราชการเมืองหลวง
  คนท้องถิ่น
  ชาวต่างชาติ
  ชนชาติยุโรป
9. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง
  ซอด้วง
  โหวด
  ระนาด
  ขิม
10. สัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกจังหวะทำนองเพลงสากล เรียกว่าอะไร
  โน้ตสากล
  รหัสสากล
  ตัวเลขสากล
  ภาษาสากล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document