เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ระนาดเอก ถูกสร้างสรรค์มาจากวัสดุใด
  ไม้
  เหล็ก
  พลาสติก
  อะลูมิเนียม
2. ดนตรีสากลเกี่ยวข้องกับศาสนาใด
  พระพุทธศาสนา
  ศาสนาฮินดู
  ศาสนาคริสต์
  ศาสนาอิสลาม
3. หลวงประดิษฐ์ไพเราะ มีผลงานเด่นข้อใด
  ชนะการประกวดตีระนาด
  นำอังกะลุงมาใช้ครั้งแรก
  คิดค้นท่ารำวงมาตรฐาน
  แต่งเพลงชาติไทย
4. สัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกจังหวะทำนองเพลงสากล เรียกว่าอะไร
  โน้ตสากล
  รหัสสากล
  ตัวเลขสากล
  ภาษาสากล
5. เครื่องดนตรีไทยข้อใด ไม่นิยมนำมาเล่นในปัจจุบัน
  ขลุ่ยอู้
  ฆ้องวงใหญ่
  บัณเฑาะว์
  กลองแขก
6. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้
  พิณ
  สะล้อ
  ฆ้องคู่
  กลอง
7. โน้ตสากลมีความสำคัญต่อดนตรีสากลอย่างไร
  ใช้บันทึกประวัติผู้แต่ง
  ใช้บันทึกวันที่เริ่มเขียนเพลง
  ใช้บันทึกเหตุการณ์ทางศาสนา
  ใช้บันทึกจังหวะและทำนองเพลง
8. กิจกรรมทางดนตรีข้อใด ควรไปร่วมงานมากที่สุด
  งานแสดงดนตรีไทย
  งานแสดงคอนเสิร์ต
  งานประกวดเชียร์ลีดเดอร์
  งานขายเครื่องดนตรี
9. ถ้ามีโอกาสสัมภาษณ์ศิลปิน ควรซักถามเรื่องใดมากที่สุด
  อายุในปัจจุบัน
  ญาติพี่น้องของศิลปิน
  ค่าจ้างจากการแต่งเพลง
  แรงบันดาลใจในการแต่งเพลง
10. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านประเภทเครื่องสี
  สะล้อ
  โปงลาง
  พิณ
  ซึง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713