บทที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดไม่ใช่ครูมวยไทยที่มีชื่อเสียงในอดีต?
  ครูเมฆ บ้านท่าเสา
  ครูเที่ยง บ้านแก่ง
  ครูนิล เมืองทุ่งยั้ง
  ครูเสือง บ้านตาก
2. ใครเป็นผู้ร่างกติกามวยฝรั่งเป็นคนแรกในปีพ.ศ.2455?
  หม่อมเจ้าราชวงศ์ปัทวี อรโย
  หม่อมเจ้าเกษม โกสน
  หม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิวงค์ สวัสดิกูล
  หม่อมเจ้าอดิสรณ์ โยธานิล
3. พ.ศ.2456กระทรวงกรรมการจัดตั้งสถานที่ฝึกหัดครูพละศึกษาขึ้นที่โรงเรียนมัธยมราชบูรณะคือชื่อโรงเรียนใดในปัจจุบัน?
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  โรงเรียนเทพศิรินทร์
  โรงเรียนบดินทร์เดชา
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
4. ในสมัยรัชกาลที่3มีภาพแม่ไม้มวยไทยทั้งหมดกี่ภาพ?
  20ภาพ
  21ภาพ
  22ภาพ
  23ภาพ
5. มวยแบบออกเป็นกี่ชนิด?
  2ชนิด
  3ชนิด
  4ชนิด
  5ชนิด
6. มวยคาดเชือกปรากฏเด่นชัดในสมัยรัชกาลใด?
  รัชกาลที่4
  รัชกาลที่3
  รัชกาลที่2
  รัชกาลที่1
7. พ.ศ.ใดที่ได้จัดพิมพ์กติกามวยและมวยฝรั่งเป็นครั้งแรก?
  พ.ศ.2477
  พ.ศ.2482
  พ.ศ.2487
  พ.ศ.2492
8. กติกากีฬามวยไทยในปัจจุบันได้ยกเลิกอวัยวะส่วนใดที่ใช้เป็นอาวุธของกีฬามวยไทยในอดีต?
  เล็บเท้า(ยาว)
  หัวไหล่
  ศีรษะ
  ถูกทุกข้อ
9. วรรณคดีไทยที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับมวยไทยอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลใด(พระราชนิพนธ์ในพระองค์เอง)?
  รัชกาลที่1
  รัชกาลที่2
  รัชกาลที่3
  รัชกาลที่4
10. ในสมัยรัชกาลที่3มีภาพเขียนท่ามวยลงในสมุดข่อยมีจำนวนกี่ภาพ?
  66ภาพ
  56ภาพ
  46ภาพ
  36ภาพ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document