บทที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. วรรณคดีไทยที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับมวยไทยอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลใด(พระราชนิพนธ์ในพระองค์เอง)?
  รัชกาลที่1
  รัชกาลที่2
  รัชกาลที่3
  รัชกาลที่4
2. ข้อใดไม่ใช่ครูมวยไทยที่มีชื่อเสียงในอดีต?
  ครูเมฆ บ้านท่าเสา
  ครูเที่ยง บ้านแก่ง
  ครูนิล เมืองทุ่งยั้ง
  ครูเสือง บ้านตาก
3. นักมวยสองพี่น้องที่มาท้าพนันชกมวยตามพงศาวดารในสมัยรัชกาลที่1 คือนักมวยประเทศใด?
  ฝรั่ง
  ลาว
  พม่า
  จีน
4. ข้อใดคือความหมายของมวยไทยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525?
  กีฬามวยไทยบนเวทีที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้เท้า ศอก และเข่าได้
  กีฬามวยไทยบนเวทีที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้ศีรษะ เท้า ศอก และเข่าได้
  กีฬามวยไทยบนลานที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้เท้า ศอก และเข่าได้
  กีฬามวยไทยบนลานที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้ศีรษะ เท้า ศอก และเข่าได้
5. พ.ศ.ใดที่ได้จัดพิมพ์กติกามวยและมวยฝรั่งเป็นครั้งแรก?
  พ.ศ.2477
  พ.ศ.2482
  พ.ศ.2487
  พ.ศ.2492
6. มวยคาดเชือกปรากฏเด่นชัดในสมัยรัชกาลใด?
  รัชกาลที่4
  รัชกาลที่3
  รัชกาลที่2
  รัชกาลที่1
7. ในสมัยรัชกาลที่3มีภาพเขียนท่ามวยลงในสมุดข่อยมีจำนวนกี่ภาพ?
  66ภาพ
  56ภาพ
  46ภาพ
  36ภาพ
8. มวยไทยในสมัยกรุงธนบุรีมีจุดมุ่งหมายเน้นในการฝึกเพื่ออะไร?
  เพื่อการพนัน
  เพื่อความสวยงาม
  เพื่อการทหาร
  เพื่อต่อสู้กับฝรั่ง
9. มวยแบบออกเป็นกี่ชนิด?
  2ชนิด
  3ชนิด
  4ชนิด
  5ชนิด
10. ในสมัยรัชกาลที่3มีภาพแม่ไม้มวยไทยทั้งหมดกี่ภาพ?
  20ภาพ
  21ภาพ
  22ภาพ
  23ภาพ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document