บทที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ในสมัยรัชกาลที่3มีภาพแม่ไม้มวยไทยทั้งหมดกี่ภาพ?
  20ภาพ
  21ภาพ
  22ภาพ
  23ภาพ
2. มวยแบบออกเป็นกี่ชนิด?
  2ชนิด
  3ชนิด
  4ชนิด
  5ชนิด
3. ใครเป็นผู้ร่างกติกามวยฝรั่งเป็นคนแรกในปีพ.ศ.2455?
  หม่อมเจ้าราชวงศ์ปัทวี อรโย
  หม่อมเจ้าเกษม โกสน
  หม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิวงค์ สวัสดิกูล
  หม่อมเจ้าอดิสรณ์ โยธานิล
4. ข้อใดคือความหมายของมวยไทยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525?
  กีฬามวยไทยบนเวทีที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้เท้า ศอก และเข่าได้
  กีฬามวยไทยบนเวทีที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้ศีรษะ เท้า ศอก และเข่าได้
  กีฬามวยไทยบนลานที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้เท้า ศอก และเข่าได้
  กีฬามวยไทยบนลานที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้ศีรษะ เท้า ศอก และเข่าได้
5. ใครเป็นผู้เขียนประโยชน์ของมวยไทยในอดีต (สมัยกรุงสุโขทัย)?
  ลีซอ(พม่า)
  ศรียาภัย(เขมร)
  สุวันเพ็ง(ลาว)
  ฟานเยือง(เวียดนาม)
6. อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กีฬามวยไทยในอดีตมีทั้งหมดกี่ส่วน?
  12ส่วน
  9ส่วน
  7ส่วน
  4ส่วน
7. มวยไทยในสมัยกรุงธนบุรีมีจุดมุ่งหมายเน้นในการฝึกเพื่ออะไร?
  เพื่อการพนัน
  เพื่อความสวยงาม
  เพื่อการทหาร
  เพื่อต่อสู้กับฝรั่ง
8. ข้อใดไม่ใช่ครูมวยไทยที่มีชื่อเสียงในอดีต?
  ครูเมฆ บ้านท่าเสา
  ครูเที่ยง บ้านแก่ง
  ครูนิล เมืองทุ่งยั้ง
  ครูเสือง บ้านตาก
9. กติกากีฬามวยไทยในปัจจุบันได้ยกเลิกอวัยวะส่วนใดที่ใช้เป็นอาวุธของกีฬามวยไทยในอดีต?
  เล็บเท้า(ยาว)
  หัวไหล่
  ศีรษะ
  ถูกทุกข้อ
10. พ.ศ.2456กระทรวงกรรมการจัดตั้งสถานที่ฝึกหัดครูพละศึกษาขึ้นที่โรงเรียนมัธยมราชบูรณะคือชื่อโรงเรียนใดในปัจจุบัน?
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  โรงเรียนเทพศิรินทร์
  โรงเรียนบดินทร์เดชา
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document