ค้นหาชุดข้อสอบ

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1พิมพ์ชนก พลหาญ3915440/5015:23
2พิมพ์ชนก พลหาญ3915442/5015:16
3อาภาพร กอง332968/104:37
4ศิราลักษณ์ นาแว548996/100:1
5ศิราลักษณ์ นาแว548996/103:38

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

O-Net 54 ภาษาอังกฤษ ม.6

ผู้ออกข้อสอบ O-Net ทดสอบแล้ว 1287 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

จำนวนเชิงซ้อน( in )

ผู้ออกข้อสอบ krupim ทดสอบแล้ว 1089 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 990 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ
ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2560 ตอนการบำรุงรักษารถ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
ข้อสอบอุปมาอุปไมย

แนวข้อสอบครู O-NET

O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2/2
O-Net ศิลปะ ป.6

O-Net ศิลปะ ป.6

Created by nannitra Reply 972 Times
O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1
o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/9
O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่2

แนวข้อสอบเข้า ม.1

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

Created by paonattapon Reply 2091 Times
สอบเข้า ม.1 สาธิต
แบบทดสอบ บทที่ 1

แนวข้อสอบเข้า ม.4

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 1080 Times
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 4557 Times
แบบทดสอบการประกอบคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบภาษาไทย

ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 12
วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่5
แนวสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่1
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องคำราชาศัพท์
วิชาภาษาไทยม.4 ชุดที่1

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

การคูณ

การคูณ

Created by vichakarnpsu Reply 1143 Times
วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่2
เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่2
ข้อสอบมหาโหด ป.1-3
บทประยุกต์ 6/2

บทประยุกต์ 6/2

Created by Phatiphat Reply 885 Times

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
การคายน้ำ

การคายน้ำ

Created by vichakarnpsu Reply 911 Times
การดำรงชีวิต

การดำรงชีวิต

Created by Phatiphat Reply 923 Times
เรื่อง นานาวัสดุ ป.5 ชุดที่1
ธาตุและสารประกอบ

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์ชาติไทย ป.6
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ป.4
สังคมไทยน่าอยู่ ป.4
อำนาจอธิปไตย ป.4
พระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

วิชาสุขศึกษาป.4 ชุดที่1
เรื่อง กีฬา ป.5 ชุดที่1
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่24
อนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์
เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.5 ชุดที่1

แนวข้อสอบศิลปะ

เรื่อง ตำนานการดนตรี ป.5
เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6
แนวสอบ PAT 6 ปี 2554 ชุดที่2
เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า ป.3
วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 5

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โลกของอาชีพ

โลกของอาชีพ

Created by Phatiphat Reply 3243 Times
แบบทดสอบก่อนเรียน
วิชางานช่าง ป.6
หน่วยประมวลผล
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม๒

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ Present Tense ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ
การใช้ futhre Tense

การใช้ futhre Tense

Created by cloudfah Reply 507 Times
ภาษาอังกฤษความรู้รอบตัว
ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้ (ระดับอนุบาล1)
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่12

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
อาเซียน

อาเซียน

Created by yacha Reply 7366 Times
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2560 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2560
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2560
ชุดที่ 3 พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
แนวข้อสอบงานสารบรรณ

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/7
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/8

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 หาเฉลยให้หน่อย มีเง... admin (0)
 หาเฉลยให้หน่อย มีเง... admin (0)
 หาเฉลยให้หน่อย มีเง... admin (0)
 หาเฉลยให้หน่อย มีเง... admin (0)
 [[ข้อสอบ+เฉลย]]วิศวกร... sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - ͹Ź
͹Ź | Lesson PLAN | FACEBOOK