ค้นหาชุดข้อสอบ

รายงานการทำแบบทดสอบ ค่าสถิติ จำนวน 10 ข้อ โปรดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1ศรินธร ศรีสุยิ่ง359466/103:5
2ศรินธร ศรีสุยิ่ง359465/102:35
3ศรินธร ศรีสุยิ่ง359464/103:52
4ศรินธร ศรีสุยิ่ง7628810/102:8
5ศรินธร ศรีสุยิ่ง2338710/109:0

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบการเงินธนาคารและการคลัง

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 297 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat ทดสอบแล้ว 297 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่18

ผู้ออกข้อสอบ vichakarnpsu ทดสอบแล้ว 198 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2560 ตอนมารยาทและจิตสำนึก
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2560 ตอนการรับรู้สถานการณ์อันตราย
ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2560 ตอนเครื่องหมายพื้นทาง

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบวิชาชีพครู (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อ
แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบครู O-NET

ONET วิชา67 การงานอาชีพ
O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2/2
O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/10
ข้อสอบมาตราฐานชั้น ม.1 ชุด 1/2
ข้อสอบ O-net ภาษาไทย ปี 2552 ม.3

แนวข้อสอบเข้า ม.1

สอบเข้า ม.1 สาธิต
แบบทดสอบ บทที่ 1

แนวข้อสอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 1289 Times
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 4800 Times

แนวข้อสอบภาษาไทย

คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์

Created by admin Reply 831 Times
ภาษาไทย ม.2

ภาษาไทย ม.2

Created by vichakarnpsu Reply 784 Times
สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่1
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1
ข้อสอบคำราชาศัพท์ admission

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่1
จำนวนเชิงซ้อน [บวก ลบ, z<sub>1</sub>+z<sub>2</sub> ,z<sub>1</sub>-z<sub>2</sub>
จำนวนนับไม่เกิน 100,000
เรื่อง บทประยุกต์ ป.6
เรื่อง การคูณ ป.4 ชุดที่2

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1
พลังงานความร้อน ป.6
สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่2
บทที่ 3 ทรัพยากรน้ำ
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่5
ชุดที่1 ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 วิชา สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์) ม.1
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สอบ สังคม(ป.5)

สอบ สังคม(ป.5)

Created by vichakarnpsu Reply 1584 Times
อาณาจักรสุโขทัย ป.4

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว บทที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 3
แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/3
แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่15
แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/2

แนวข้อสอบศิลปะ

ศิลปะ ม.1 ชุดที่ 1
เรื่อง ตำนานการดนตรี ป.5
เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3
เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6
แนวสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่6

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การจัดการสารสนเทศ ชั้น ม.1
งานธุรกิจ ป.4 ชุดที่1
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ระบบการแลกเปลี่ยน ป.5
แบบทดสอบบทที่ 5

แบบทดสอบบทที่ 5

Created by muay Reply 1023 Times

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

Present Simple Tense

Present Simple Tense

Created by admin Reply 1149 Times
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ มีมากกว่า 2000 คำ
แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่5
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบงานสารบรรณ
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/10
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10
ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/4
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/5

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบนักสันทนา... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนักวิชากา... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนักผังเมื... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบสถาปนิกปฏ... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบวิศวกรโยธ... sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì
àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì | Lesson PLAN | FACEBOOK