แบบทดสอบออนไลน์

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1อภิสดา มั่งมีทรัพย์ไพศาล449716/104:1
2เอ บี569645/103:5
3เกวลิน คงดำ165878/100:1
4เกวลิน คงดำ165878/100:1
5เกวลิน คงดำ165878/101:1
6พลอยไพริน บุญเชิด157964/103:35
7หม่อน เวียง449712/103:2
8ปวีณา ศรีจันทร์158234/102:9
9 ฐิติกาญจน์ วงศ์จันทร์332967/104:48
10รัชนีกร นาราชา395854/101:59

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 12 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

อิศรญาณภาษิต

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat ทดสอบแล้ว 11 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ผู้ออกข้อสอบ krutae ทดสอบแล้ว 9 ครั้ง

ค้นหาชุดข้อสอบ

 

สมาชิกผู้สร้างชุดข้อสอบ

 

Phatiphat จำนวน 517 วิชา
vichakarnpsu จำนวน 471 วิชา
nannitra จำนวน 292 วิชา

ต้องการสร้างชุดข้อสอบ

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่

ผู้ออกข้อสอบ oooAZ7894 จำนวนการใช้งาน 4484 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่   ชุดมารยาทและจิตสำนึก

ข้อสอบใบขับขี่ ชุดมารยาทและจิตสำนึก

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 28009 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน

ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 36415 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ

ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 13367 ครั้ง
ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เครื่องหมายพื้นทาง

ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เครื่องหมายพื้นทาง

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 6780 ครั้ง

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ

รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 11742 ครั้ง
แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)

แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)

ผู้ออกข้อสอบ admin จำนวนการใช้งาน 9640 ครั้ง
แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559

แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559

ผู้ออกข้อสอบ viter จำนวนการใช้งาน 8163 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
เหตุการณ์ปัจจุบัน 59

เหตุการณ์ปัจจุบัน 59

ผู้ออกข้อสอบ somchai จำนวนการใช้งาน 50930 ครั้ง

แนวข้อสอบครู O-NET

ข้อสอบ  PRE  O-NET สังคมศึกษา  ป.6

ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 3956 ครั้ง
ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6

ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1315 ครั้ง
O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5

O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1815 ครั้ง
O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4

O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 944 ครั้ง
O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3

O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1092 ครั้ง

แนวข้อสอบเข้า ม.1

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ผู้ออกข้อสอบ paonattapon จำนวนการใช้งาน 72 ครั้ง
แบบทดสอบ บทที่ 1

แบบทดสอบ บทที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ Thidarat จำนวนการใช้งาน 1816 ครั้ง

แนวข้อสอบเข้า ม.4

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ผู้ออกข้อสอบ nong16400 จำนวนการใช้งาน 2756 ครั้ง

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

ผู้ออกข้อสอบ apisa จำนวนการใช้งาน 1900 ครั้ง
แบบทดสอบการประกอบคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบการประกอบคอมพิวเตอร์

ผู้ออกข้อสอบ sutida จำนวนการใช้งาน 679 ครั้ง

แนวข้อสอบภาษาไทย

ภาษาไทย3

ภาษาไทย3

ผู้ออกข้อสอบ notroiet215 จำนวนการใช้งาน 683 ครั้ง
ไทย1014

ไทย1014

ผู้ออกข้อสอบ Aof511 จำนวนการใช้งาน 213 ครั้ง
ไทย1013

ไทย1013

ผู้ออกข้อสอบ Aof511 จำนวนการใช้งาน 210 ครั้ง
ภาษาไทย2

ภาษาไทย2

ผู้ออกข้อสอบ notroiet215 จำนวนการใช้งาน 1234 ครั้ง
ไทย1012

ไทย1012

ผู้ออกข้อสอบ Aof511 จำนวนการใช้งาน 135 ครั้ง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

จำนวนเชิงซ้อน(i<sup>1</sup>+i<sup>2</sup>+i<sup>3</sup>+...+i<sup>n</sup>)

จำนวนเชิงซ้อน(i1+i2+i3+...+in)

ผู้ออกข้อสอบ krupim จำนวนการใช้งาน 232 ครั้ง
จำนวนเชิงซ้อน( i<sup>n</sup> )

จำนวนเชิงซ้อน( in )

ผู้ออกข้อสอบ krupim จำนวนการใช้งาน 462 ครั้ง
ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ

ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ

ผู้ออกข้อสอบ krupim จำนวนการใช้งาน 219 ครั้ง
คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ผู้ออกข้อสอบ oracha จำนวนการใช้งาน 152 ครั้ง
คณิตศาสตร์ ม.2

คณิตศาสตร์ ม.2

ผู้ออกข้อสอบ beam จำนวนการใช้งาน 1135 ครั้ง

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 1

คอมพิวเตอร์ 1

ผู้ออกข้อสอบ boontam จำนวนการใช้งาน 332 ครั้ง
GE40002

GE40002

ผู้ออกข้อสอบ dryingge จำนวนการใช้งาน 2294 ครั้ง
อะตอมและตารางธาตุ

อะตอมและตารางธาตุ

ผู้ออกข้อสอบ jayjip จำนวนการใช้งาน 1931 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ ชุดทดลองวงจรโซล่าเซลล์

สื่อการเรียนรู้ ชุดทดลองวงจรโซล่าเซลล์

ผู้ออกข้อสอบ taotheperjer จำนวนการใช้งาน 439 ครั้ง
แบทดสอบบรรยากาศ ม.1

แบทดสอบบรรยากาศ ม.1

ผู้ออกข้อสอบ Rattama จำนวนการใช้งาน 4608 ครั้ง

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้

ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้

ผู้ออกข้อสอบ sisaket จำนวนการใช้งาน 61 ครั้ง
วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี

วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี

ผู้ออกข้อสอบ pakdeetest จำนวนการใช้งาน 245 ครั้ง
รหัสวิชา ส21101  วิชา พระพุทธศาสนา ม.1

รหัสวิชา ส21101 วิชา พระพุทธศาสนา ม.1

ผู้ออกข้อสอบ sompan จำนวนการใช้งาน 1100 ครั้ง
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.2 สังคมศึกษา ชุดที่ 4

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.2 สังคมศึกษา ชุดที่ 4

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1547 ครั้ง
ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1400 ครั้ง

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

V-NET   ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57)

V-NET ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา(ปี57)

ผู้ออกข้อสอบ sukanyapan จำนวนการใช้งาน 3189 ครั้ง
แบบทดสอบหลังเรียน พื้นฐานในการลีลาศ และการลีลาศจังหวะต่างๆ
ฟตซอลเบื้องต้น 04

ฟตซอลเบื้องต้น 04

ผู้ออกข้อสอบ Phitchaya จำนวนการใช้งาน 769 ครั้ง
ฟุตซอลเบื้อต้น 03

ฟุตซอลเบื้อต้น 03

ผู้ออกข้อสอบ Phitchaya จำนวนการใช้งาน 362 ครั้ง
ฟุตซอลเบื้อต้น 02

ฟุตซอลเบื้อต้น 02

ผู้ออกข้อสอบ Phitchaya จำนวนการใช้งาน 446 ครั้ง

แนวข้อสอบศิลปะ

เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6

เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 1092 ครั้ง
เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6

เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 1265 ครั้ง
เรื่อง การละคร ป.6

เรื่อง การละคร ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 705 ครั้ง
เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6

เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 780 ครั้ง
เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6

เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat จำนวนการใช้งาน 715 ครั้ง

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

บทที่ 3 รหัสสัญญาณโทรศัพท์

บทที่ 3 รหัสสัญญาณโทรศัพท์

ผู้ออกข้อสอบ chookiat123456 จำนวนการใช้งาน 9 ครั้ง
บทที่ 2 ส่วนประกอบของเครื่องโทรศัพท์

บทที่ 2 ส่วนประกอบของเครื่องโทรศัพท์

ผู้ออกข้อสอบ chookiat123456 จำนวนการใช้งาน 15 ครั้ง
บทที่ 1 ความเป็นมาของโทรศัพท์

บทที่ 1 ความเป็นมาของโทรศัพท์

ผู้ออกข้อสอบ chookiat123456 จำนวนการใช้งาน 39 ครั้ง
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 เรื่องหน่วยประมวลผลกลาง

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 เรื่องหน่วยประมวลผลกลาง

ผู้ออกข้อสอบ hayarol จำนวนการใช้งาน 70 ครั้ง
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 เรื่องหน่วยแสดงผล

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 เรื่องหน่วยแสดงผล

ผู้ออกข้อสอบ hayarol จำนวนการใช้งาน 38 ครั้ง

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้ (ระดับอนุบาล)

ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้ (ระดับอนุบาล)

ผู้ออกข้อสอบ sisaket จำนวนการใช้งาน 91 ครั้ง
ข้อสอบความเข้าใจ ภาษาท้องถิ่นอีสานใต้ (ระดับเตรียมอนุบาล) ตัวเลข
ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้ (ระดับอนุบาล1)

ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้ (ระดับอนุบาล1)

ผู้ออกข้อสอบ sisaket จำนวนการใช้งาน 114 ครั้ง
ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้ (ระดับอนุบาล)

ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้ (ระดับอนุบาล)

ผู้ออกข้อสอบ sisaket จำนวนการใช้งาน 220 ครั้ง
แนวข้อสอบภาษาฝรั่งเศษ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบภาษาฝรั่งเศษ ชุดที่ 2

ผู้ออกข้อสอบ madamink จำนวนการใช้งาน 233 ครั้ง

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

อาเซียน

อาเซียน

ผู้ออกข้อสอบ yacha จำนวนการใช้งาน 3748 ครั้ง
พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖

พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ผู้ออกข้อสอบ krutae จำนวนการใช้งาน 1837 ครั้ง
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)

ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)

ผู้ออกข้อสอบ krutae จำนวนการใช้งาน 2116 ครั้ง
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ผู้ออกข้อสอบ krutae จำนวนการใช้งาน 1379 ครั้ง
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

ผู้ออกข้อสอบ atcomink จำนวนการใช้งาน 2438 ครั้ง

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/3

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/3

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 3493 ครั้ง
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 1738 ครั้ง
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 2181 ครั้ง
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 830 ครั้ง
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/9

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/9

ผู้ออกข้อสอบ nannitra จำนวนการใช้งาน 814 ครั้ง

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

ผู้ออกข้อสอบ atcomink จำนวนการใช้งาน 4664 ครั้ง

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 Sell#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน อ... linksob99 (0)
 [เจาะลึก]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยาน อัพเด... linksob99 (0)
 FREEข้อสอบ+เฉลย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ปวส.) กรมท่... testbook (0)
 โหลด>>แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ 2560 linksob99 (0)
 [เนื้อหาครบถ้วน] แนวข้อสอบนายทหารกิจการและประชาสัมพันธ์... linksob99 (0)
 >>File<<แนวข้อสอบนายทหารกายภาพบำบัด กองทัพอากาศ อัดแน... linksob99 (0)
 แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์ beer (0)
 แนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมสรรพสามิต beer (0)
 แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต beer (0)
 แนวข้อสอบ พนักงานบริการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร beer (0)

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย