ค้นหาชุดข้อสอบ

คลังข้อสอบทุกสาขาวิชา สามารถสร้างและทำไดตลอด 24 ชั่วโมง

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1พิพัฒน์พงษ์ เรือนบุตร583247/103:27
2นายดำ ขาวสุด356712/101:0
3ศิริ นะๆ979314/100:10
4น.ส.บัณฑิตา ต้นโพธิ์356712/101:28
5รุ่งเรือง หมีแสง757526/101:1

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบ PAT 3(2552) ชุดที่2

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat ทดสอบแล้ว 1386 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่6

ผู้ออกข้อสอบ vichakarnpsu ทดสอบแล้ว 1089 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ
ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์-
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

วิชาการศึกษา (การวัดและประเมินผล)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม )
ข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

แนวข้อสอบครู O-NET

ข้อสอบ O-net ภาษาไทย ปี 2548
แนวข้อสอบ O-NET  สุขศึกษา ป.6
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 2

แนวข้อสอบเข้า ม.1

แบบทดสอบ บทที่ 1
สอบเข้า ม.1 สาธิต

แนวข้อสอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 1908 Times
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 5479 Times

แนวข้อสอบภาษาไทย

แบบฝึกหัดอ่านจับใจความสำคัญ
ภาษาไทย

ภาษาไทย

Created by notroiet215 Reply 2987 Times
ค 32102 ความน่าจะเป็น
แบบทดสอบปลายภาควิชาภาษาไทยชั้นม.6
วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่9

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

จำนวนเชิงซ้อน [ รากที่สอง z<sup>1/2</sup>
เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่2
วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4
เรื่อง เวลา ป.3
คณิตศาสตร์ป.3

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบก่อนเรียน
หน้าที่และโครงสร้างของพืชดอก ป.4
แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่4
อาหารและสารเสพติด

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

แบบทดสอบสังคม ชุดที่4
การปฏิบัติตนในศาสนพิธี ป.5
แบบฝึกหัด พุทธศาสนา
ศาสนากับชีวิต ป.5
อาณาจักรกรุงธนบุรี

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.5 ชุดที่1
สมรรถภาพทางร่างกาย
วัยรุ่นและพัฒนาการทางเพศ ม.1
บทที่ 1 ครั้งที่ 2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ม.2
การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้าย	ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

แนวข้อสอบศิลปะ

เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6
เรื่อง กิจกรรมนาฏศิลป์ ป.4 ชุดที่2
เรื่อง การปั้น การแกะสลัก ป.4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 2 (ดนตรี)
วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 บทที่ 6 การใช้งานแผงโซล่าเซลล์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5
แบบทดสอบ เรื่องหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ป.4
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 เรื่องหน่วยแสดงผล
ข้อสอบกลางภาคสุริยา

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

Some and Any

Some and Any

Created by madamink Reply 1038 Times
Present Perfect Tense

Present Perfect Tense

Created by rattakorn Reply 2862 Times
Present Simple Tense

Present Simple Tense

Created by admin Reply 1799 Times
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ มีมากกว่า 2000 คำ
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562  ชุดที่ 2
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 3

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10
ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ข้อสอบกองบัญชาการต... sheetbook (0)
 ข้อสอบกองบัญชาการต... sheetbook (0)
 ข้อสอบตำรวจภูธรภาค ... sheetbook (0)
 ข้อสอบตำรวจภูธรภาค ... sheetbook (0)
 ข้อสอบตำรวจภูธรภาค ... sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - เว็บทำใบขับขี่ สอบบรรจุ
ทำใบขับขี่ | FACEBOOK

google page rank