ค้นหาชุดข้อสอบ

คลังข้อสอบทุกสาขาวิชา สามารถสร้างและทำไดตลอด 24 ชั่วโมง

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1น้องนี มีสาว958924/100:1
2น้องนี มีสาว958924/101:44
3ธาฑเด เดททอน958925/101:44
4Netty ชัยพิบูรณ์ไพศาล879223/101:15
5ธาฑเด เดททอน958924/101:49

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

[O-NET] เรียนรู้กระบวนการทำงานและการดูแลบ้าน

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat ทดสอบแล้ว 99 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 99 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

คำราชาศัพท์ ม.6/12 ปี 2558 โรงเรีนยภูเก้ตวิทยาลัย

ผู้ออกข้อสอบ bat2091 ทดสอบแล้ว 99 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ
ข้อสอบใบขับขี่   ชุดมารยาทและจิตสำนึก
แบบทดสอบออนไลน์ใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

แนวข้อสอบครู O-NET

ฝึก onet เลขยกกำลัง ม.6
O-NET  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/7
แนวข้อสอบ O-NET   วิชา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
ฝึก onet ตรีโกณมิติ ม.6
O-Net ศิลปะ ป.6

O-Net ศิลปะ ป.6

Created by nannitra Reply 1200 Times

แนวข้อสอบเข้า ม.1

สอบเข้า ม.1 สาธิต
แบบทดสอบ บทที่ 1

แนวข้อสอบเข้า ม.4

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 1756 Times
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 5307 Times

แนวข้อสอบภาษาไทย

2

2

Created by ppeartz Reply 1281 Times
คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์

Created by admin Reply 1412 Times
แบบทดสอบคำบุพบท
ไทย1012

ไทย1012

Created by Aof511 Reply 1446 Times
ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

Created by Phatiphat Reply 1148 Times

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5
กราฟ

กราฟ

Created by Phatiphat Reply 1943 Times
เรื่อง รูปแบบและความสัมพันธ์ ป.3
จำนวนนับ

จำนวนนับ

Created by vichakarnpsu Reply 1115 Times
ระบบจำนวนจริง

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

การย่อยอาหาร

การย่อยอาหาร

Created by Phatiphat Reply 1467 Times
การสร้างอาหารของพืช
สารอาหาร

สารอาหาร

Created by vichakarnpsu Reply 1069 Times
วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่4
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/5
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ป.4
แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/2
วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่18

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วนที่ ๖ สมรรถภาพทางกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ฟุตซอลเบื้องต้น01
ฟุตซอล ชุดที่1
ฟุตซอล ชุดที่2
การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

แนวข้อสอบศิลปะ

แนวสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่4
เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6
วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 5
เรื่อง การปั้น การแกะสลัก ป.4
เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เทคโนโลยี ป.5

เทคโนโลยี ป.5

Created by admin Reply 1932 Times
0001spk

0001spk

Created by somchai Reply 1933 Times
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 เรื่องหน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การทำงานเพื่อการดำรงชีพและ ผ้าและการตัดเย็บ ม.3

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษรอบตัว
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562  ชุดที่ 2
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

พรบ.ควบคุมอาคาร
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/5
พรบ ข้าราชการพลเรือน 2551
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ข้อสอบเภสัชกร กรมกา... sheetbook (0)
 ข้อสอบพนักงานช่วยก... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเภสัชกร กร... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเภสัชกร กร... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพนักงานช่... sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì
àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì | Lesson PLAN | FACEBOOK