ค้นหาชุดข้อสอบ

รายงานการทำแบบทดสอบ ค่าสถิติ จำนวน 10 ข้อ โปรดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1บุษราคัม อินเต็ง315145/103:5
2บุษราคัม อินเต็ง9542115/304:8
3บุษราคัม อินเต็ง661427/101:56
4บุษราคัม อินเต็ง623796/102:9
5กรองกาญจน์ นายานEDU10013/100:2

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

การวิจัยทางการศึกษา

ผู้ออกข้อสอบ atcomink ทดสอบแล้ว 792 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

งานธุรกิจ ป.5

ผู้ออกข้อสอบ vichakarnpsu ทดสอบแล้ว 594 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

Properties of Quadrilaterals

ผู้ออกข้อสอบ Bowiiz ทดสอบแล้ว 495 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนรูปภาพจราจร
ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป
ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย
ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
วิชาการศึกษา (การวัดและประเมินผล)
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบครู O-NET

O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/8
แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่6
แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)
แนวสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่1
ONET วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบเข้า ม.1

แบบทดสอบ บทที่ 1
สอบเข้า ม.1 สาธิต

แนวข้อสอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 1504 Times
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 5048 Times

แนวข้อสอบภาษาไทย

แบบทดสอบปลายภาควิชาภาษาไทยชั้นม.6
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องคำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์

Created by admin Reply 1031 Times
ข้อสอบ คณิต Lec

ข้อสอบ คณิต Lec

Created by NonMaster Reply 1270 Times
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4
เรื่อง การวัด ป.3
สถิติ

สถิติ

Created by Phatiphat Reply 1261 Times
คณิต ม.1

คณิต ม.1

Created by vichakarnpsu Reply 1251 Times
ติวเข้มคณิตศาสตร์ป.6เข้าม.1

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

การดำรงพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2
แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่4
ฤดูกาลต่างๆ ป.6
แนวข้อสอบ PAT 3(2552) ชุดที่2

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

อาเซียนศึกษา ชุดที่ 5
ไทยกับอาเซียน

ไทยกับอาเซียน

Created by supun Reply 1500 Times
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/5
ศาสนา ป.3

ศาสนา ป.3

Created by admin Reply 838 Times
เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

สมรรถภาพทางร่างกาย
วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่14
บทที่ 1 ครั้งที่ 2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ม.2
การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว บทที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 3
แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/4

แนวข้อสอบศิลปะ

วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่ 5
เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า ป.3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 2 (ดนตรี)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 1 (ดนตรี)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ทัศนศิลป์)

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่อง ระบบการแลกเปลี่ยน ป.5
computer basic

computer basic

Created by stagdary Reply 1731 Times
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อสารข้อมูล
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
โครงงานคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ
ภาษาอังกฤษ บอกจำนวน ปริมาณ
Pretest - WH Question

Pretest - WH Question

Created by admin Reply 1769 Times
ข้อสอบภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัย
Choose the correct group of words.

Choose the correct group of words.

Created by admin Reply 553 Times

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562  ชุดที่ 2

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/6
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/4
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/4

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบวิทยาจารย... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบแพทย์แผนไ... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพยาบาลวิช... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพนักงานห้... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพนักงานปร... sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì
àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì | Lesson PLAN | FACEBOOK