ตัวประกอบของจำนวนนับ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ลวดสามเส้นยาว 12 เซนติเมตร 16 เซนติเมตร และ 24 เซนติเมตร ตามลำดับ ถ้าตัดลวดทั้งสามเส้นให้ยาวที่สุดโดยลวดแต่ละเส้น ยาวเท่ากันและไม่เหลือเศษอยากทราบว่าต้องตัดลวดให้ยาวเส้นละเท่าไร
  3 เซนติเมตร
  4เซนติเมตร
  5เซนติเมตร
  6เซนติเมตร
2. ตัวประกอบเฉพาะของ 72 คือจำนวนในข้อใด
  "2,3"
  "1,2 และ3"
  "1,2,9 และ 18"
  "3,4,6 และ 18"
3. ข้อใดคือจำนวนที่3หารลงตัว
  125
  258
  244
  379
4. ตัวหารร่วมร่วมของ 12 และ 16 คือจำนวนในข้อใด
  "1,2 และ 4"
  "1,2,4 และ 8"
  "1,4และ 8"
  "1,2,4 และ 16"
5. ผลบวกของตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดของ 12 มีค่าเท่ากับข้อใด
  28
  27
  6
  5
6. จำนวนนับระหว่าง 1-52 ที่มี13 เป็นตัวประกอบมีทั้งหมดกี่จำนวน
  4 จำนวน
  3 จำนวน
  2 จำนวน
  1 จำนวน
7. ข้อใดคือจำนวนที่11หารไม่ลงตัว
  176
  352
  232
  583
8. ผลบวกของจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง 1-100 มีค่าเท่ากับข้อใด
  "1,061"
  "1,060"
  963
  874
9. ตัวหารร่วมของ 27 และ 49 คือจำนวนในข้อใด
  1 และ 3
  "1,3 และ 9"
  1
  "1,3 และ 7"
10. จำนวนนับที่มากที่สุดเมื่อหาร 41 และ 53 จะเหลือเศษ 5 เท่ากันคือข้อใด
  10
  12
  13
  15
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์