ตัวประกอบของจำนวนนับ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ตัวประกอบทั้งหมดของ24คือข้อใด
  "1,2,3,4,6,12 และ 24"
  "1,2,4,8,12,16 และ 24"
  "1,2,3,4,6,8,12,16 และ 24"
  "1,2,3,4,6,8,12 และ 24"
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ
  จำนวนนับที่มี1 เป็นตัวประกอบเพียงจำนวนเดียว
  จำนวนนับที่มี1และตัวมันเองหารลงตัว
  จำนวนที่นำไปหาร1และตัวมันเองได้
  จำนวนนับที่นำไปหารตัวมันเองแล้วได้หนึ่งเท่านั้น
3. ผลบวกของตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดของ 12 มีค่าเท่ากับข้อใด
  28
  27
  6
  5
4. ตัวหารร่วมร่วมของ 12 และ 16 คือจำนวนในข้อใด
  "1,2 และ 4"
  "1,2,4 และ 8"
  "1,4และ 8"
  "1,2,4 และ 16"
5. ถ้า 4 เป็น ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 หมายความว่าอย่างไร
  4 เป็นจำนวนเดียวที่หาร 8 และ 12 ลงตัว
  4 หาร 8 และ 12 ได้ลงตัว
  4 เป็นจำนวนมากที่สุด ที่หาร 8 และ 12 ได้ลงตัว
  4 เป็นจำนวนน้อยที่สุดที่หาร 8 และ 12 ได้ลงตัว
6. จำนวนนับที่มากที่สุดเมื่อหาร 41 และ 53 จะเหลือเศษ 5 เท่ากันคือข้อใด
  10
  12
  13
  15
7. "ห.ร.ม. ของ 3 ,63 กับ 10 , 70 มีค่าต่างกันเท่ากับข้อใด"
  4
  5
  6
  7
8. "จำนวนที่มากที่สุด ที่เมื่อนำมาหาร 6 ,12 และ 15 แ้ล้วเหลือเศษเท่ากันทุกจำนวนคือจำนวนใด"
  2
  3
  4
  6
9. จำนวนนับระหว่าง 1-52 ที่มี13 เป็นตัวประกอบมีทั้งหมดกี่จำนวน
  4 จำนวน
  3 จำนวน
  2 จำนวน
  1 จำนวน
10. จำนวนนับระหว่าง 171-180 ที่มี 4 เป็นตัวประกอบมีทั้งหมดกี่จำนวน
  2 จำนวน
  3 จำนวน
  4 จำนวน
  5 จำนวน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์