ข้อสอบใบขับขี่
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อใด
  เมื่อมีหมอก.ฝน ฝุ่น ควัน ในทางเดินรถ
  เมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
  เมื่อจะกลับรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
  เมื่อรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
2. พฤติกรรมใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรกระทำ
  เปิดไฟสูงเพื่อไล่รถคันหน้า
  เปิดไฟสูงขณะรถสวนกัน
  เปิดไฟสูงขณะขับรถตามหลังรถคันอื่น
  ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด
3. สัญญาณไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถอย่างไร
  จอดรถในช่องเดินรถนั้น
  ขับรถในช่องเดินรถนั้น
  หยุดรถในช่องเดินรถนั้น
  หยุดและจอดในช่องเดินรถนั้น
4. ผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อใด
  เมื่อมีหมอก.ฝน ฝุ่น ควัน ในทางเดินรถ
  เมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
  เมื่อจะกลับรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
  เมื่อรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
5. ผู้ใดได้รับการยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์
  เด็ก
  คนขับรถ
  นักพรต นักบวช
  คนโดยสาร
6. ขณะขับรถไฟเตือนสีใดไม่ควรแสดงอยู่บนแผงหน้าปัด
  สีเขียว
  สีเหลือง
  สีแดง
  สีน้ำเงิน
7. พฤติกรรมใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรกระทำ
  เปิดไฟสูงเพื่อไล่รถคันหน้า
  เปิดไฟสูงขณะรถสวนกัน
  เปิดไฟสูงขณะขับรถตามหลังรถคันอื่น
  ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด
8. การขับรถขึ้นทางลาดชัน ควรใช้เกียร์อย่างไร
  ใช้เกียร์ต่ำแต่เมื่อใกล้ถึงยอดเขาให้เปลี่ยนเป็นเกียร์สูง
  ใช้เกียร์สูงและลดความเร็วลง
  ใช้เกียร์ต่ำและขับด้วยความระมัดระวัง
  ใช้เกียร์ 4 ขึ้นไปขณะขึ้นทางลาดชัน
9. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

  ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน
  ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
  ห้ามกลับรถไปทางขวา
  ให้กลับรถไปทางขวา
10. การหยุดรถบนทางลาดชัน ควรปฏิบัติตามลำดับอย่างไรจึงจะปลอดภัย
  เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ และปลดเกียร์ว่าง
  เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ปลดเกียร์ว่าง
  เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ
  เหยียบเบรกแล้วดึงเบรกมือ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document