วิทยาการคำนวณ ป.2 ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  เมาส์
  โปรแกรม
  เครื่องคอมพิวเตอร์

2. โปรแกรมใดใช้วาดภาพบนคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด
  โปรแกรมเวิร์ดแพด
  โปรแกรมระบายสี

3. หากต้องการเก็บงานนำเสนอไว้ใช้งานต่อไปควรทำอย่างไร
  สร้างภาพนิ่ง
  บันทึกงานนำเสนอ
  เปิดงานนำเสนอค้างไว้

4. ทุกข้อจัดเป็นไฟล์ข้อมูลยกเว้นข้อใด
  ภาพ
  เอกสาร
  คอมพิวเตอร์

5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  โฟลเดอร์ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์
  ไฟล์ถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์
  ไฟล์และโฟลเดอร์ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

6. การกำหนดลักษณะตัวอักษรในโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด ข้อใดไม่สามารถทำได้
  ตัวอักษรกะพริบ
  ปรับขนาดตัวอักษร
  เปลี่ยนสีตัวอักษร

7. หากต้องการแนะนำประวัติส่วนตัวควรใช้โปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์
  โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด
  โปรแกรมระบายสี

8. ข้อใดต่อไปนี้จัดว่าเป็นโปรแกรมประมวลคำ
  โปรแกรมฟังเพลง
  โปรแกรมระบายสี
  โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด

9. ข้อใดเป็นการเพิ่มความสะดวกในการวาดภาพบนคอมพิวเตอร์
  ใช้เมาส์หลายตัวในเวลาเดียวกัน
  ทำความสะอาดเมาส์ให้ใหม่อยู่เสมอ
  วาดภาพผ่านจอสัมผัสโดยใช้เมาส์ปากกา

10. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการจัดการไฟล์ข้อมูล
  เพื่อเพิ่มความซับซ้อน
  เพื่อเพิ่มจำนวนไฟล์ข้อมูล
  เพื่อความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile