แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่2

,,O-NET,คณิตศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. " 4 ศอก = 1 วา / 20 วา = 1 เส้น / 400 เส้น = 1 โยชน์ " ข้อใดไม่ถูกต้อง
  5 วา = 20 ศอก
  80 ศอก = 1 เส้น
  8,000 วา = 1 โยชน์
  40,000 เส้น = 10 โยชน์
2. นักเรียนคนใดต่อไปนี้ สร้างโจทย์ปัญหาการคูณไม่ถูกต้อง
  คนที่ 1 “ใน 1 สัปดาห์ แม่ค้าขายเสื้อได้เฉลี่ยวันละ 21 ตัว ใน 1 สัปดาห์ แม่ค้าขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัว”
  คนที่ 2 “ครูซื้อถุงผ้าจำนวน 8 ใบ เป็นเงินทั้งหมด 792 บาท ถุงผ้าราคาใบละกี่บาท”
  คนที่ 3 “เกดออมเงินวันละ 15 บาท เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เกดออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาท”
  คนที่ 4 “เสื้อหนึ่งตัวติดกระดุม 5 เม็ด ถ้าโรงงานมีเสื้ออยู่ 943 ตัว โรงงานต้องใช้กระดุมทั้งหมดกี่เม็ด”
3. (1) ชาวนาขายข้าวได้ 145,915 บาท นำเงินไปซื้อปุ๋ย 78,610 บาท ชาวนาเหลือเงินกี่บาท / (2) แม่มีเงิน 45,671 บาท ขายเสื้อผ้าได้เงิน 21,715 บาท แม่มีเงินทั้งหมดกี่บาท / (3) ในเดือนเมษายน พ่อค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 342,176 บาท ในเดือนกันยายน ขายได้ 282,153 บาท พ่อค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเดือนเมษายนมากกว่าในเดือนกันยายนกี่บาท / (4) พ่อซื้อกล้องถ่ายรูปราคา 21,870 บาท ซื้อโทรทัศน์ราคา 38,153 บาท พ่อซื้อของรวมเป็นเงินกี่บาท ข้อใดมีคำตอบเท่ากับ 60,023
  ข้อ (1), (2)
  ข้อ (3), (4)
  ข้อ (1), (3)
  ข้อ (2), (4)
4. พนักงานขาย 15 คน ได้รับเงินค่านายหน้ารวมกันในเดือนตุลาคม 200,000 บาท ข้อใดต่อไปนี้คือเงินที่เฉลี่ยแล้วพนักงานแต่ละคนจะได้รับเท่าๆ กัน
  12,333 บาท
  13,333 บาท
  14,333 บาท
  15,333 บาท
5. (1) 2,898 ÷ 63 =__ / (2) 2,891 ÷ 59 =__ / (3) 3,969 ÷ 81 =__ / (4) 5,092 ÷ 67 =__ ข้อใดมีคำตอบเท่ากัน
  (1) และ (2)
  (2) และ (3)
  (3) และ (4)
  (2) และ (4)
6. จากรูปที่กำหนด ข้อใดไม่ถูกต้อง

  มุม ABC เท่ากับ มุม FBG
  มุม DBE เท่ากับ มุม ABC
  มุม FBG ไม่เท่ากับ มุม DBE
  มุม ABC เท่ากับ มุม FBG และ มุม DBE
7. "ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงหนองคาย 651 กิโลเมตร ถ้าสุพลใช้เวลาขับรถ ตั้งแต่ 08.00 – 15.00 น.จึงถึงหนองคาย แสดงว่าสุพลใช้เวลาขับรถเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าไร" จากโจทย์ต้องหาคำตอบด้วยวิธีใด และคำตอบเท่ากับเท่าใด
  การบวก 75 กิโลเมตร
  การลบ 87 กิโลเมตร
  การคูณ 92 กิโลเมตร
  การหาร 93 กิโลเมตร
8. ข้อใดถูกต้อง
  80 เมตร เท่ากับ 20 วา
  50 มิลลิเมตร เท่ากับ 50 เซนติเมตร
  50 กิโลเมตร เท่ากับ 5,000 เมตร
  1,000 เมตร เท่ากับ 100,000 เซนติเมตร
9. จำนวนใดที่บวกด้วย 26,103 แล้วมีค่าเท่ากับ 452 × 231
  78,109
  78,209
  78,309
  78,409
10. จากรูปที่กำหนด DBE เป็นมุมชนิดใด

  มุมแหลม
  มุมฉาก
  มุมป้าน
  มุมตรง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile