ภาษาไทย2

,แนวข้อสอบนายสิบสัสดี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. " ล้วนทองคำทำคั่นกั้นฝา " มีคำเป็นทั้งหมดกี่คำ
  4 คำ
  5 คำ
  6 คำ
  7 คำ
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่านิยมของคนไทย
  ความซื่อสัตย์
  บำเพ็ญประโยชน์
  กตัญญูกตเวที
  ความสามัคคี
3. ข้อใดหมายถึงคำครุ
  คำที่ไม่มีตัวสะกด + สระเสียงยาว
  คำที่ไม่มีตัวสะกด + สระเสียงสั้น
  คำที่มีตัวสะกด + สระเสียงยาว
  คำที่มีตัวสะกด + สระเสียงสั้น
4. ข้อใดเป็นคำซ้ำ
  ไวไว
  นานา
  จะจะ
  เรื่อยเรื่อย
5. ข้อใดเป็นคำช้อนทุกคำ
  บ้านเรือน มืดค้ำ มองเห็น
  ชั่วดี ทำทายัง ถี่ห่าง
  หักโหม เฮฮา ไปไหน
  แข็งแรง คุณค่า ขายของ
6. ข้อใดกล่าวถึงคำมูลได้ถูกต้อง
  คำมูล ไม่ได้เกิดจากการรวมคำใดๆ
  คำมูล จะต้องมี 2 พยางค์ ขึ้นไป
  ตลก ไม่ใช่คำมูล
  ใน 1 คำมูลจะต้องมีความหมายทุกพยางค์
7. ข้อใดเป็นคำลหุทุกคำ
  ปิติ สงสาร
  ปะทุ มะละ
  สละ กระโดด
  ก็ น้ำตา
8. ข้อใดกล่าวถึง " สาธกโวหาร " ได้ถูกต้อง
  บอกเล่าเรื่องราว
  บรรยายให้เห็นภาพ
  ยกตัวอย่าง
  เปรียบเทียบ
9. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นปฏิพากย์
  ปฏิพากย์
  อิ่มแล้วนอน
  กินแล้วอิ่ม
  อาบน้ำแล้วสดชื่น
10. ข้อใดเป็นการออกเสียงคำว่า " มาก " เพื่อเน้นเสียง
  คุณไปกับคุณมากด้วยหรือ
  เธอทำกับข้าวอร่อยมาก
  มากมายแบบนี้คงกินไม่หมด
  ฉันมีกระเป๋ามากแบบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile