แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่4

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. มีคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่มีความเชื่อว่า เลข 13 เป็นเลขนำโชค คนกลุ่มนี้จะแบ่ง 1 ปี เป็น 13 เดือน เดือนละ 20 วัน อยากทราบว่า จำนวนวันใน 1 ปี ของคนกลุ่มนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนวันใน 1 ปี ของคนทั่วไปอยู่เท่าไร
  มากกว่าอยู่ 105 วัน
  มากกว่าอยู่ 260 วัน
  น้อยกว่าอยู่ 105 วัน
  น้อยกว่าอยู่ 260 วัน
2. ห่วงยางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร นำมาวางเรียนต่อกันเป็นแถวยาวได้ระยะทาง 40 เมตร ต้องใช้ห่วงยางทั้งหมดกี่ห่วง
  50 ห่วง
  51 ห่วง
  52 ห่วง
  53 ห่วง
3. มีลวดยาว 5 เมตร ต้องการขดลวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ที่สุด จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
  14,400 ตารางเซนติเมตร
  15,625 ตารางเซนติเมตร
  16,900 ตารางเซนติเมตร
  18,225 ตารางเซนติเมตร
4. ผ้าผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัดเส้นรอบรูปได้ยาว 280 เซนติเมตร ผ้าผืนนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
  3,600 ตารางเซนติเมตร
  4,225 ตารางเซนติเมตร
  4,900 ตารางเซนติเมตร
  5,625 ตารางเซนติเมตร
5. คุณย่ามีเงินอยู่ 9,000 บาท เมื่อแบ่งให้หลาน 4 คน คนละเท่าๆ กัน คุณย่ายังเหลือเงินอีก 4,000 บาท อยากทราบว่าหลานได้รับเงินคนละเท่าไร
  1,230 บาท
  1,250 บาท
  2,230 บาท
  2,250 บาท
6. ผลลัพธ์ในข้อใดมากกว่า 20,000 แต่น้อยกว่า 100,000
  (44,108 + 10,285) × 11
  (138 × 22) + 88,108
  603,845 - (124,824 ÷ 28)
  (2,574 × 11) - 9,857
7. มีลังไม้ 3 ใบ ดังนี้ ใบที่ 1 มีขนาด 15 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 15 เซนติเมตร ใบที่ 2 มีขนาด 14 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 4 เซนติเมตร ใบที่ 3 มีขนาด 10 เซนติเมตร × 18 เซนติเมตร × 30 เซนติเมตร ข้อใดสรุปถูกต้อง
  ใบที่ 1 มีปริมาตรมากกว่าใบที่ 3
  ใบที่ 1 มีปริมาตรมากที่สุด
  ใบที่ 3 มีปริมาตรมากที่สุด
  ใบที่ 2 มีปริมาตรมากที่สุด
8. ที่นาแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 48 วา มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 18 วา ที่นาแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวา
  864 ตารางวา
  2,168 ตารางวา
  3,168 ตารางวา
  3,968 ตารางวา
9. ผ้าปูโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 85 เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตร ต้องการติดผ้าลูกไม้รอบชายผ้าทั้งหมดต้องใช้ผ้าลูกไม้ยาวกี่เมตร
  2.35 เมตร
  4.7 เมตร
  235 เมตร
  470 เมตร
10. มังคุดหนัก 456 กิโลกรัม มะม่วงหนัก 2 เท่าของมังคุด น้อยหน่าหนักเป็นครึ่งหนึ่งของมะม่วง น้อยหน่าหนักกี่กิโลกรัม
  456 กิโลกรัม
  912 กิโลกรัม
  228 กิโลกรัม
  1,824 กิโลกรัม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile