แบบทดสอบวัดความรู้

,แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัดความรู้ผู้เข้ามาศึกษาทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน,แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พวกใดคือผู้ที่มีความรู้และทักษะ ทาง คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  Novice
  Com Artist
  Dreamer
  Cracker
2. Software Theft เป็นรูปแบบการก่ออาชญากรรม แบบใด
  การลักลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  การก่อกวนระบบด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย
  การขโมยและทำลายอุปกรณ์
3. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีกี่ ประเภท
  5
  6
  7
  8
4. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ใดที่ลักลอบขโมยไปใช้งาน โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์มือถือ
  การลักลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  การขโมยและทำลายอุปกรณ์
  การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  การกอกวนระบบด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย
5. อาชกรรมคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นกี่ลักษณะ
  4
  6
  8
  10
6. ข้อใดคือการกระทำที่กล่าวถึงการละเมิดสิทธิ์
  ดำชอบเล่นfacebook
  เขียวชอบฟังเพลง
  กล้าชอบไลด์แผ่นซีดีขาย
  แนนชอบแต่งนิยาย
7. การตัดต่อและเผยแพร่ภาพอนาจาร มีความผิดใน พรบ. คอมพิวเตอร์ในมาตราที่เท่าไหร่
  มาตราที่20
  มาตราที่16
  มาตราที่18
  มาตราที่30
8. อาชญากรที่ก่ออาชญากรรมไซเบอร์เรียกว่าอะไร
  ไวรัส
  แฮกเกอร์
  แครกเกอร์
  หนอนอินเตอร์เน็ต
9. จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักๆมีกี่ประเด็น
  2
  3
  4
  5
10. การก่ออาชญากรรมข้อใดอยู่ในการลักลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  ไวรัส
  แฮกเกอร์
  การเจาะระบบ
  หนอนอินเตอร์เน็ต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile