วิชางานประดิษฐ์ ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากการทำงานประดิษฐ์
  ทำให้จิตใจสงบ
  ไม่ต้องทำงานบ้าน
  ฝึกให้เป็นคนมีระเบียบ
  ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
2. เราทำแป้นรองในการร้อยมาลัยเพื่ออะไร
  ป้องกันดอกไม้ช้ำ
  ป้องกันดอกไม้หลุด
  ช่วยให้ดอกไม้ชุ่มชื่น
  เพื่อให้สะดวกในการร้อย
3. งานประดิษฐ์ในข้อใด เป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
  ดอกไม้จากดินเหนียว
  มาลัยดอกไม้สด
  ธนูไม้ไผ่
  ม้าโยก
4. งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยประเภทใดที่ใช้ใบของต้นกล้วยเป็นวัสดุหลัก
  งานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สด
  งานประดิษฐ์ด้วยใบตอง
  การแกะสลักไม้
  งานจักสาน
5. การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ผู้ประดิษฐ์ต้องมีความรู้ควบคู่ไปกับสิ่งใดเป็นหลัก
  ไหวพริบ
  ทักษะ
  ปัญญา
  ความขยัน
6. ข้อใดเป็นหลักการคัดเลือกวัสดุที่สำคัญที่สุดในการแกะสลัก
  เลือกวัสดุที่มีสีสันสวยงาม
  เลือกวัสดุราคาแพงมีคุณภาพดี
  เลือกวัสดุราคาถูก หาง่ายในท้องถิ่น
  เลือกวัสดุให้เหมาะกับลายที่จะแกะ
7. งานประดิษฐ์ในข้อใด เป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
  ตุ๊กตาชาววัง
  กระติกน้ำแข็ง
  กรอบรูปไม้อัด
  ตุ๊กตาบาร์บี้
8. งานประดิษฐ์ในข้อใด เป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
  กระติกน้ำแข็ง
  กระเป๋าผ้า
  ฟักทองแกะสลัก
  รถบังคับ
9. งานประดิษฐ์ในข้อใด เป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
  โมบายเปลือกหอย
  โคมไฟกระดาษสา
  ปลาตะเพียนสาน
  ตลับใส่ของจากพลาสติก
10. งานแกะสลักแสดงให้เห็นคุณค่าด้านใดมากที่สุด
  ความขยัน
  ความประณีต
  ความรวดเร็ว
  ความแข็งแรง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile