ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้

,ต้องการให้มีความรู้ด้านภาษาท้องถิ่นอีสานใต้...,ภาษาท้องถิ่นอีสานใต้... คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  ฉอ
  ฉะ
  โฉ
  ฉา
2. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  กอ
  โก
  คอ
  คะ
3. ตัวอักษรต่อไปนี้ อ่านว่าอย่างไร

  โจ
  จอ
  จะ
  จา
4. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  จอ
  จะ
  โจ
  จา
5. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่มีอยู่ใน คำว่า "ตึก" (น้ำ)  สระ อึ

6. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  งอ
  โง
  งะ
  งา
7. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่มีอยู่ใน คำว่า "รึด" (รัด)  สระ อึ

8. อ่านว่า ด้วยภาษาเขมรว่าอย่างไร

  ขอ
  ขะ
  คอ
  คะ
9. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  ฆะ
  โฆ
  คะ
  คอ
10. อ่านว่า ด้วยภาษาเขมรว่าอย่างไร

  กอ
  กะ
  โก
  กา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile