แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่6

,,O-NET,คณิตศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 863,250 คือข้อใด
  860,000
  862,000
  863,000
  870,000
2. เหตุการณ์ใดมีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
  ในขวดโหลใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีขาว 15 ลูก หากต้องการสุ่มหยิบลูกปิงปอง 1 ลูก โอกาสที่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีเหลือง
  ในครอบครัวที่มีบุตรสองคนโอกาสที่บุตรของครอบครัวนี้เป็นหญิงสองคนและชายหนึ่งคน
  ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 2 ครั้ง โอกาสที่ผลบวกของจำนวนบนหน้าลูกเต๋าที่หงายขึ้นเป็น 0
  โยนเหรียญ 1 เหรียญ 2 ครั้ง โอกาสที่จะเกิดหัว 1 ครั้ง และเกิดก้อย 1 ครั้ง
3. สมการในข้อใดมีคำตอบเหมือนคำตอบของสมการ [8 × (7 - a)] + 4 = 28
  8 × (7 - a) = 32
  7 - a = 3
  6a - 8 = 58
  8 - a = 3
4. ชาวไร่ลงทุนปลูกข้าวโพด 5,000 บาท เก็บข้าวโพดขายได้กำไร 35% ของเงินลงทุน ชาวไร่ขายข้าวโพดได้เงินทั้งหมดเท่าไร
  1,750 บาท
  4,650 บาท
  6,750 บาท
  7,750 บาท
5. ถ้า A + 2 = 7, B + 3 = 11, C + 4 = 17 ค่าของ A + B + C ตรงกับข้อใด
  25
  26
  27
  28
6. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ 15,500,000 คือข้อใด
  1,500,000
  15,000,000
  16,000,000
  16,500,000
7. โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 149,600,000 กิโลเมตร โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณกี่ล้านกิโลเมตร
  149,000,000 กิโลเมตร
  149,600,000 กิโลเมตร
  150,000,000 กิโลเมตร
  151,000,000 กิโลเมตร
8. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 3,265,103 กับ 5,601,576 มีค่าต่างกันเท่าไร
  2,200,000
  2,250,000
  2,300,000
  2,350,000
9. สวนทุเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ 2,502 ตารางเมตร วัดความยาวได้ 45 เมตร ดังนั้น ด้านกว้างยาวประมาณกี่เมตร
  54 เมตร
  56 เมตร
  58 เมตร
  60 เมตร
10. จากสมการ a – 0.8 = 2.40 ดังนั้น a มีค่าเท่าไร
  1.6
  2.2
  2.8
  3.2
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile