ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น

ความสำคัญของระบบประสาท คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ระบบประสาทใดที่ทำหน้าที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็ว
  ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
  ระบบประสาทเมดัลลาออบลองกาตา
  ระบบประสาทโซมาติก
  ระบบประสาทซิมพาเทติก
2. ระบบประสาทอัตโนมัติ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะในร่างกายให้เป็นปกติ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
  ระบบประสาทสมองและไขสันหลัง
  ระบบประสาทสมองและเส้นประสาทสมอง
  ระบบประสาทสมองและก้านสมอง
  ระบบประสาทซิมพาเทติก และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
3. ระบบประสาทที่ทำหน้าที่ให้หัวใจเต้นช้าลง
  ระบบประสาทซิมพาเทติก
  ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
  ระบบประสาทส่วนหน้า
  ระบบประสาทส่วนปลาย
4. ส่วนที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ความจำ การมองเห็น การดมกลิ่น การเรียนรู้ การได้ยิน เป็นต้น คือ
  เซรีเบลลัม
  เซรีบรัม
  พอนส์
  ทาลามัส
5. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า การหลับตา การยักคิ้ว การยิ้ม การเคี้ยว การหลั่งน้ำลาย เป็นต้น คือ
  เมดัลลา ออบลองกาตา
  ทาลามัส
  พอนส์
  เซรีบรัม
6. สมอง (Brain) แบ่งออกเป็นกี่ส่วน ได้แก่
  1 ส่วน ได้แก่สมองส่วนในกระโหลก
  2 ส่วน ได้แก่สมองส่วนในกระโหลกและก้านสมอง
  3 ส่วน ได้แก่สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง และสมองส่วนท้าย
  4 ส่วน ได้แก่สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนท้าย และก้านสมอง
7. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า การหลับตา การยักคิ้ว การยิ้ม การเคี้ยว การหลั่งน้ำลาย เป็นต้น คือ
  เมดัลลา ออบลองกาตา
  ทาลามัส
  พอนส์
  เซรีบรัม
8. สมอง (Brain) เป็นอวัยวะที่สำคัญและสลับซับซ้อนมาก แบ่งออกเป็นกี่ส่วน
  1 ส่วน
  2 ส่วน
  3 ส่วน
  4 ส่วน
9. อยู่ด้านล่างของสมอง เป็นที่รวมของเซลล์ประสาท ทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณไปยังสมองส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระแสประสาท
  พอนด์
  เซรีบรัม
  ไฮโพทาลามัส
  ทาลามัส
10. ระบบประสาทที่มีการทำงานแบบเกิดขึ้นทันทีทันใด เช่น ในขณะตื่นเต้น เป็นระบบประสาทแบบ
  ระบบประสาทซิมพาเทติก
  ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
  ระบบประสาทนำคำสั่ง
  ระบบประสาทรับความรู้สึกจากอวัยวะภายใน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS