วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

,วิชา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เครือข่ายท้องถิ่นคือ
  LAN
  MAN
  WAN
  AP
2. รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว คืออะไร
  เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนสายสัญญาณหลักเส้นเดียว
  เป็นการเชื่อมต่อสถานีหรือจุดต่าง ๆ ออกจากคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางหรือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เรียกว่า File Server
  เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นรูปวงแหวนหรือแบบวนรอบ
  ถูกทุกข้อ
3. อุปกรณ์ฮับนำไปใช้งานบนเครือข่ายที่ใช้โทโปโลยีใด
  โทโปโลยีแบบบัส
  โทโปโลยีแบบดาว
  โทโปโลยีแบบวงแหวน
  ไม่มีข้อถูก
4. IP ย่อมาจาก
  Internet Protocol
  Internet Control Message Protocol
  Internet Control Protocol
  Control Message Protocol
5. เกต์เวย์ หมายถึง
  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถสูงในการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน
  เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
  เป็นเครื่องทบทวนสัญญาณ
  เป็นสายสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
6. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้ตามภูมิศาสตร์ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
  1 ประเภท LAN
  2 ประเภท LAN MAN
  3 ประเภท LAN MAN WAN
  4 ประเภท LAN MAN WAN AP
7. เครือข่ายท้องถิ่นส่วนใหญ่ส่งข้อมูลแบบใด
  บรอดแบนด์เน็ดเวิร์ก
  อินเทอร์เน็ตเวิร์ก
  เบสแบนด์
  เป็นไปได้ทุกข้อ
8. เครือข่าย PSTN คืออะไร
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง
  เครือข่ายวงจรเซอร์กิต
  เครือข่าย Void
  เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ
9. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
  สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม
  สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
  สายโคแอกเชียล
  สายใยแก้วนำแสง
10. โปรแกรมยูทิลิตี้ คืออะไร
  โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาทำหน้าที่เฉพาะอย่าง
  โปรแกรมไวรัส
  โปรแกรมทำลายคอมพิวเตอร์
  ไม่มีข้อถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile