แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สูตรปุ๋ยโดยทั่วไปจะประกอบด้วยธาตุใดบ้าง
  Mo,B,Zn
  Fe,Mn,Mg
  N,P,K
  Ca,Mg,s
2. ถ้าเราปลูกผักกินใบควรให้ธาตุอาหารใด
  N
  P
  K
  Cl
3. แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในปมรากถั่วสามารถเมธาตุใดให้แก่ดิน
  แคลเซียม
  ไนโตรเจน
  ฟอสฟอรัส
  โปตัสเซียม
4. PH ของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชคือเท่าใด
  5 ? 6
  6.5 ? 7
  8 ? 9
  5 ? 8
5. ธาตุอาหารรอง คือข้อใด
  N,P,K
  Ca,Mg,S
  C,H,O
  Fe,Mn,Mg
6. เพราะเหตุใดสูตรปุ๋ยที่ใช้ในนาข้าวจึงไม่มีธาตุ K
  มีอยู่ในดินแล้ว
  ต้นข้าวไม่ต้องการธาตุ K
  ดินได้รับจากการเผาตอซังข้าว
  ถูกทุกข้อ
7. ธาตุอาหารข้อใดที่พบในบรรยากาศ
  N,P,K
  Ca,Mg,S
  C,H,O
  Fe,Cl,B
8. ถ้าเราปลูกไม้ดอกควรเลือกใช้ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารตัวใดสูง
  N
  P
  K
  H
9. ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช มีกี่ธาตุ
  15 ธาตุ
  16 ธาตุ
  17 ธาตุ
  18 ธาตุ
10. สัดส่วนของส่วนประกอบของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช ควรเป็นเท่าใด
  อินทรียวัตถุ 15 % อนินทรีย์วัตถุ 35% น้ำ แสง อากาศ อย่างละ 25 %
  อินทรียวัตถุ 5 % อนินทรีย์วัตถุ 45% น้ำ แสง อากาศ อย่างละ 25 %
  อินทรียวัตถุ 45 % อนินทรีย์วัตถุ 5% น้ำ แสง อากาศ อย่างละ 25 %
  อินทรียวัตถุ อนินทรีย์วัตถุ น้ำ แสง อากาศ อย่างละ 25 % เท่าๆ กัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile