แบบทดสอบ การใช้งานโปรแกรม Adobephotoshop cs6

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Options Bar?หมายถึงอะไร?
  ก.ตัวกำหนดค่าเครื่องมือนั้นๆ?
  ข.เก็บเครื่องมือ
  ค.ออกกับรูปภาพ
  ง.ไม่มีข้อถูก
2. โปรแกรม Photoshop เวอร์ชั่นแรกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.ใด
  ค.ศ.1990
  ค.ศ.1991
  ค.ศ. 1992
  ค.ศ. 1993
3. การตกแต่งภาพแบบอัตโนมัติมีกี่วิธี
  1
  2
  3
  4
4. ข้อใดที่ความหมายของพิกเซล
  ก.จุดสีดำเล็กๆ ที่รวมกัน
  จุดมากมายแต่ละภาพสร้างขึ้น
  จุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่รวมกัน
  ถูกหมดทุกข้อ?
5. ในการพิมพ์ข้อความลงบนโปรแกรม เราควรคลิกที่ใด
  Magnetic lasso
  Freeform Pen
  Type
  Magnetic Pen
6. ภาพบิตแมปเป็นภาพที่มีจำนวนพิกเซลคงที่ หากนำมาขยายภาพจะมีลักษณะในข้อใด?
  ความละเอียดมากขึ้น?
  ความละเอียดคงที่
  ความละเอียดไม่เปลี่ยนแปลง
  ความละเอียดลดลง?
7. โปรแกรม Adobe Photoshop มีหน้าที่ในการใช้งานอย่างไร???
  สร้างเอกสาร
  ตรวจเช็ครหัสบาร์โค๊ด
  ตกแต่งรูปภาพ
  สร้างเว็บไซต์?
8. คีย์ลัดของ?Auto Contrast?คืออะไร??
  Shift + Ctri + A
  Shift + Ctri + D
  Alt + Shift + Ctri + C
  Alt + Shift + Ctri + L?
9. ข้อใดไม่ได้อยู่ในการตกแต่งภาพดังต่อไปนี้
  Auto Contrast
  Auto Color
  Auto Level
  Auto Photos
10. ในกรณีที่ท่านต้องการตกแต่งรูปเฉพาะจุด ควรใช้เครื่องมือประเภทไหนในการเลือกเฉพาะจุดที่เจาะจง ?
  Maginnetic Lasso Tools
  Move Tools
  Edit Tools
  Sreenner
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile