แนวข้อสอบวิชสคอมพิวเตอร์ ชั้นป.5

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อมูลใดที่เราสามารถสร้างขึ้นได้เอง
  บันทึกประจำวัน
  อินเทอร์เน็ต
  โทรทัศน์
  นิตยสาร
2. จากภาพเด็กผู้หญิงได้รับข้อมูลประเภทใด

  ข้อมูลตัวอักษร
  ข้อมูลตัวเลข
  ข้อมูลเสียง
  ข้อมูลภาพ
3. การได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
  ด้านการพัฒนาสังคม
  ด้านการแก้ไขปัญหา
  ด้านการแก้ไขปัญหา
4. สื่อประเภทใดที่สามารถให้ข้อมูลภาพและเสียงได้
  ป้ายนิเทศ
  วีดิทัศน์
  รูปภาพ
  วิทยุ
5. การกระทำใดทำให้ได้รับข้อมูลแตกต่างจากข้ออื่น
  รับประทานผลไม้
  ชิมขนมเค้ก
  ดื่มกาแฟ
  ฟังเพลง
6. ภาพใดเป็นข้อมูลตัวเลข
7. ใครรับข้อมูลด้วยวิธีการที่แตกต่างจากคนอื่น
  ปิงรับประทานอาหารเกาหลี
  ปัดยืนดูป้ายประกาศ
  ปันอ่านหนังสือพิมพ์
  ปอนชมภาพยนตร์
8. การศึกษาข้อมูลเพื่อทำรายงานทำให้ได้รับประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
  ด้านการพัฒนาชุมชน
  ด้านการตัดสินใจ
  ด้านการเรียน
9. คะแนนสอบจัดเป็นข้อมูลประเภทใด เพราะเหตุใด
  ข้อมูลอื่นๆ เพราะสามารถแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ได้
  ข้อมูลตัวอักษร เพราะสามารถอ่านค่าคะแนนได้
  ข้อมูลตัวเลข เพราะสามารถนำมาคำนวณได้
  ข้อมูลภาพ เพราะสามารถมองเห็นได้
10. จิตรกรรมฝาผนังเป็นข้อมูลประเภทใด
  ข้อมูลตัวอักษร
  ข้อมูลตัวเลข
  ข้อมูลภาพ
  ข้อมูลอื่นๆ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile