สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สถาบันศาสนาเกิดจากสาเหตุใด
  มนุษย์ต้องการจัดระเบียบแบบแผนให้เป็นอย่างเดียวกัน
  กำเนิดของศาสนาและเจ้าลัทธิที่กลุ่มชนศรัทธา
  ความเชื่อในภูตผีปีศาจและสิ่งที่ไม่มีตัวตนของมนุษย์
  ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านจิตใจ
2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของทรัพยากรน้ำในประเทศไทย
  การขยายตัวของพื้นที่ป่าปลูก
  การขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงงาน
  การขยายตัวของชุมชนเมือง
  การขยายตัวของกิจกรรมทางการเกษตรทั้งพื้นที่และความเข้มข้น
3. จิตวิญญาณตามคำสอนของศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญอย่างไรในชีวิตมนุษย์
  เป็นบ่อเกิดของชีวิต
  เป็นบ่อเกิดของความคิด
  เป็นบ่อเกิดของคุณธรรม
  เป็นบ่อเกิดของเชาวน์ปัญญา
4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของพรรคการเมือง
  การมีส่วนร่วมทางการเมือง
  การเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล
  การที่สมาชิกพรรคได้รับการเลือกตั้ง
  การเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์
5. แม้ว่าปรัชญาจีนจะมีหลายสำนัก หลายความคิด แต่ก็ให้ความสำคัญตรงกันในเรื่องใด
  ความมีคุณธรรมของผู้ปกครองประเทศ
  ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ
  ความสำคัญของการศึกษา
  ความเข้มงวดในการใช้กฎหมาย
6. ในปัจจุบันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มต่างๆ ในโลกเกิดจากสาเหตุใดน้อยที่สุด
  ความเชื่อทางศาสนา
  ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
  อุดมการณ์ทางการเมือง
7. การปฏิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อใด
  เกิดความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ชาวฝรั่งเศส
  ฝรั่งเศสในประเทศประชาธิปไตยอย่างเต็มที่
  มีการยกเลิกระบบอภิสิทธิ์อย่างเป็นทางการในฝรั่งเศส
  พลเมืองฝรั่งเศสทุกคนได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
8. เหตุใดจึงสร้างเขื่อนปากมูลขึ้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
  เพื่อป้อกันมิให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้ามาท่วมพื้นที่มาตามริมฝั่งแม่น้ำมูล
  บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีน้ำท่วมมากในฤดูฝนและแห้งแล้งมากในฤดูแล้ง
  ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำเพื่อนำมาใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  แม่น้ำมูลเป็นพื้นที่รับน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณมาก
9. ถ้าค่าเงินบาทอ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ จะเกิดผลข้อใด
  เงิน 1 ดอลลาร์ แลกเงินบาทได้น้อยลง
  เงิน 1 บาท และเงินดอลลาร์ได้มากขึ้น
  ราคารถยนต์ที่ผลิตในประเทศจะลดลง
  ราคาน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศจะสูงขึ้น
10. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
  การาดดุลบัญชีทุน
  การขาดดุลบัญชีทุนสำรอง
  การขาดดุลการค้า
  การขาดดุลบรากร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile