แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดในขณะที่เมล็ดกำลังงอกคือ
  การแบ่งเซลล์
  การหายใจ
  การสร้างอาหาร
  การดูดแร่ธาตุ
2. ถ้านำถุงกระดาษแก้วใสบรรจุสารละลายคอปเปอร์ซันเฟตเข้มข้น 10% จุ่มลงในบิกเกอร์ที่มีสารละลายคอปเปอร์ซันเฟตเข้มข้น 20% ทิศทางการแพร่ของคอปเปอร์ซันเฟตจะเป็นอย่างไร
  สารละลายแพร่จากบิกเกอร์เข้าสู่กระดาษแก้ว
  น้ำจะแพร่จากบิกเกอร์เข้าสู่กระดาษแก้ว
  สารละลายจะแพร่ออกจากกระดาษแก้ว
  สารละลายไม่มีการเคลื่อนที่
3. ข้อความใดที่เหมาะที่สุดในการอธิบาย ?เมล็ด?
  ส่วนที่อยู่ภายในผล
  มีลักษณะแข็ง
  เป็นแกมมีโทไฟท์ที่เปี่ยนมาเป็นสปอโรไฟท์
  เป็นเอมบริโอของพืชที่มีส่วนที่เป็นอาหารล้อมรอบ
4. ดอกครบส่วนประกอบด้วยส่วนใดบ้าง
  กลีบเลี้ยง กลีบดอก
  เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย
  กลีบเลียง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย
  กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย
5. ดอกไม้ที่มีการถ่ายละอองเรณูโดยแมลง มักมีลักษณะอย่างไร
  มีดอกขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม กลิ่นหอม
  มีดอกขนาดใหญ่ กลิ่นหอม ไม่มีน้ำหวาน
  มีดอกขนาดเล็ก สีสันสวยงาม กลิ่นไม่หอม
  มีดอกขนาดเล็ก สีไม่สะดุดตา กลิ่นไม่หอม
6. ข้อใดคือสิ่งไม่จำเป็นสำหรับดอกไม้ที่ใช้ในการสืบพันธุ์
  กลีบดอก
  รังไข่
  เกสรตัวผู้
  เกสรตัวเมีย
7. สภาวะใดที่ไม่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชโดยส่วนใหญ่
  มีออกซิเจนเพียงพอสำหรับการหายใจ
  มีน้ำเพียงพอสำหรับปฏิกิริยาเอนไซม์
  มีอุณหภูมิเหมาะสม สำหรับปฏิกิริยาเอนไซม์
  มีแสงเพียงพอสำหรับใบเลี้ยง
8. การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอนกิ่งมีผลดีอย่างไร
  ได้พืชที่มีลำดับต้นแข็งแรง
  ได้พืชที่มีรากแข็งแรง
  ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม
  ได้พืชที่มีรากแข็งแรง
9. หลังการปฎิสนธิแล้วส่วนต่างๆ ของดอกจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ
  รังไข่เจริญเป็นผล
  เซลล์ไข่เจริญไปเป็นต้นอ่อน
  ออวุลเจริญไปเป็นเมล็ด
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดไม่เป็นดอกสมบูรณ์เพศ
  ดอกบัว
  ดอกมะม่วง
  ดอกมะพร้าว
  ดอกผักบุ้ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile