วิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2204-2002

วิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ระบบปฏิบัติการหรือเรียกกันสั้น ๆ ว่าอะไร
  PS/2
  OS
  Windows
  ROV
2. Ubuntu Desktop สามารถใช้งานแทน ส่วนใดได้เกือบสมบูรณ์แบบ
  Windows Desktop
  Linux Desktop
  Flash Player
  Office Suite
3. การปรับ Auto-hide the taskbar คือข้อใด
  แสดง/ซ่อนทาสก์บาร์
  แสดงแถบเครื่องมือ
  ทาสก์บาร์อยู่เหนือวินโดวส์
  บันทึกการทำงานก่อนปิดเครื่อง
4. โปรแกรม Windows Explorer เป็นโปรแกรมใด
  จัดการไฟล์
  จัดการโฟลเดอร์เท่านั้น
  จัดการกรอบโฟลเดอร์
  จัดการไฟล์และโฟลเดอร์
5. การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคือข้อใด
  ติดตั้ง 2 โปรแกรม
  ติดตั้งเพียง 1 โปรแกรม
  ติดตั้งหลายโปรแกรม
  ไม่ต้องติดตั้ง วินโดวส์มีความปลอดภัยสูง
6. โปรแกรมที่ใช้ในการวาดหรือตกแต่งภาพอย่างง่าย ๆ หมายถึงข้อใด
  ACDSee7.0
  Paint
  Character Map
  Windows Media Player
7. ชอร์ตคัต (Shortcut) คือข้อใด
  โฟลเดอร์ชนิดหนึ่ง
  ไอคอนชนิดหนึ่ง
  ไฟล์ที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที
  ถูก ข. และ ค.
8. โปรแกรม Check Disk มีประโยชน์อย่างไร
  ตรวจสอบการทำงานทั้งหมด
  ตรวจสอบอัตโนมัติ
  ตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมดิสก์
  ตรวจสอบระบบ
9. คำว่า Personalization หมายถึงข้อใด
  ตั้งค่า Start Menu
  ปักหมุดโปรแกรมที่เรียกใช้งานบ่อย
  แสดงโปรแกรม Gudgets
  ปรับแต่งพื้นหลังของเดสก์ท๊อป
10. ข้อใดคือคำสั่งการค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์
  Search Result
  Search Program and Files
  Start Menu
  Search all
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS