วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 3204-2106

วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แถบเครื่องมือมาตรฐาน คือข้อใด
  Tool Bar
  Status
  Menu
  Title Bar
2. Properties Background Image เป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์เรื่องใด
  กาหนดคุณสมบัติของเว็บบราวเซอร์
  ใช้ในการสร้าง Site งาน
  กำหนดรูปแบบของรูปภาพ
  ใส่รูปภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ
3. การสร้างเอกสารเว็บเพจใหม่ ใช้เมนูคำสั่งในข้อใด
  Insert > New
  File > New
  Edit > New
  Site > New
4. การแทรกรูปภาพ สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนในข้อใด
  Insert > Photo
  Insert > HTML
  Insert > Table
  Insert > Images
5. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด
  .doc
  .zip
  .com
  .txt
6. เว็บไซต์ใดต่อไปนี้คือเว็บไซต์ของ วพล.
  www.pvac.co.th
  www.lu.ac.th
  www.pvc.go.th
  www.pvcc.ac.th
7. การหาเว็บโฮสติ้งที่ดี ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
  การบริการ
  Server
  Location
  ถูกทุกข้อ
8. ถ้าหากต้องการลบข้อความที่ไม่ต้องการออกจากหน้าเว็บเพจ ให้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
  Num Lock
  Home
  Enter
  Backspace
9. พื้นที่ให้บริการในการเก็บข้อมูลฟรีของ Google Dirve มีทั้งหมดกี่ Gigabyte
  15 Gigabyte
  20 Gigabyte
  25 Gigabyte
  30 Gigabyte
10. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม มีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
  4 ขั้นตอน
  5 ขั้นตอน
  6 ขั้นตอน
  7 ขั้นตอน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS