วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 3204-2106

วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือ เว็บที่ให้บริการเกี่ยวกับการสืบค้น ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่น่าสนใจ
  เว็บข่าว (News Site)
  เว็บข้อมูล (Information Site)
  เว็บธุรกิจหรือการตลาด (Business/Marketing Site)
  เว็บการศึกษา (Educational Site)
2. ข้อใดให้ความหมายของเว็บโฮสติง (Web Hosting) ได้ถูกต้อง
  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
  ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์
  ผู้ให้บริการรับจดโดเมนเนม
  ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลออนไลน์
3. www.pvcc.ac.th เป็นหน่วยงานประเภทใด
  การศึกษา
  หน่วยงานรัฐบาล
  องค์กรธุรกิจ
  สถานบันเทิง
4. พื้นที่ให้บริการในการเก็บข้อมูลฟรีของ Google Dirve มีทั้งหมดกี่ Gigabyte
  15 Gigabyte
  20 Gigabyte
  25 Gigabyte
  30 Gigabyte
5. การแทรกรูปภาพ สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนในข้อใด
  Insert > Photo
  Insert > HTML
  Insert > Table
  Insert > Images
6. การขึ้นบรรทัดใหม่โดยที่ไม่ต้องการเว้นที่ว่างระหว่างบรรทัด ใช้วิธีการในข้อใด
  Enter
  Ctrl+Enter
  Shift+Enter
  Alt+Enter
7. ข้อใดคือความหมายของ portfolio
  แฟ้มเอกสาร
  แฟ้มสะสมผลงาน
  แฟ้มสะสมแต้ม
  แฟ้มแสดงผลการเรียน
8. บริการใดของ Google ที่ใช้ฝากข้อมูลและสามารถแชร์ข้อมูลได้
  Google Doc
  Google Map
  Google Site
  Google Drive
9. ธุรกิจใดไม่ใช่ธุรกิจที่น่าลงทุนและเป็นอาจจะเป็นที่นิยม
  ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
  ธุรกิจอาหารและเดลิเวอรี่
  ธุรกิจร้านกาแฟ
  ธุรกิจค้าขายสินค้าออนไลน์
10. การลบรูปภาพที่ไม่ต้องการ สามารถปฏิบัติได้ตามข้อใด
  คลิกเลือกที่ภาพที่กดปุ่ม Delete
  คลิกเลือกที่ภาพที่กดปุ่ม Home
  คลิกเลือกที่ภาพที่กดปุ่ม Enter
  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS